Biocan Novel DHPPi/L4

ไบโอแคน โนเวล ดีเอชพีพีไอ/แอล4

วัคซีนรวมสำหรับสุนัข

Highlight

วัคซีนรวมป้องกันโรคติดต่อในสุนัข มีประสิทธิภาพสูงในการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน และปลอดภัยสูง

ข้อมูลสินค้า

1,327 view 0
ประโยชน์

วัคซีนรวมสำหรับสุนัข

รายละเอียด
วัคซีนรวมป้องกันโรค ลำไส้อักเสบติดต่อ โรคไข้หัดสุนัข โรคพาราอินฟลูเอนซ่าไวรัส โรคตับอักเสบติดต่อ โรคหลอดลมอักเสบติดต่อ และโรคฉี่หนู