ODM/OEM

ยาสมุนไพร

รับผลิตยาสมุนไพร ยาดมสมุนไพร ยาหม่อง ยาหม่องน้ำ
โดยโรงงานมาตรฐาน GMP Pic/s

รับผลิตยาสมุนไพร ยาดมสมุนไพร ยาหม่อง ยาหม่องน้ำ และยาสมุนไพรอื่น ๆ ด้วยรูปแบบ OEM และ ODM โดย โรงงานมาตรฐานสากล ควบคุมการผลิตโดยเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญและแพทย์แผนไทยที่มีประสบการณ์ พร้อมบริการแบบครบวงจร ตั้งแต่บริการให้คำปรึกษาโดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ขึ้นทะเบียนยาแผนโบราณ ตลอดจนการออกแบบผลิตภัณฑ์สมุนไพร และอื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้า