Interpharma Group
Logo

Animal health care

อินเตอร์ เวทต้า มุ่งเน้นนวัตกรรมด้านชีวเภสัชภัณฑ์สำหรับสุขภาพสัตว์ เพื่อให้ได้มา ซึ่งที่สุดของผลิตภัณฑ์คุณภาพ ที่มีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า