modernpharma logo

ผู้นำด้านการผลิตเวชภัณฑ์ยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเครื่องสำอาง

โรงงานอินเตอร์ ฟาร์มา เป็นโรงงานผลิตยามาตรฐานระดับโลกมากกว่า 15 ปี โดยมุ่งเน้นเรื่องคุณภาพสินค้า ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญมากที่สุด ทางบริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) ถือเป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้ของบริษัทข้ามชาติชั้นนำและได้รับความไว้วางใจให้เป็นฐานการผลิต น้ำตาเทียม, ยาพ่นรักษาหอบหืด ซึ่งจัดจำหน่ายในประเทศไทย

เรามุ่งมั่นที่จะวิจัยและพัฒนายาและนวัตกรรมการผลิตอันทันสมัย ทำให้ปัจจุบันเราเป็นโรงงานยาแห่งแรกที่ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) สำหรับสายการผลิต ไฮโปรเมลโลส ใช้รักษาโรคต้อหิน ทำให้ปัจจุบันอินเตอร์ ฟาร์มาเป็นที่เชื่อถือทั้งในประเทศ และในต่างประเทศด้วยมาตรฐานการผลิตครบวงจร

Inter Pharma factory, a 15-year global standard pharmaceutical manufacturing plant that focuses on delivering quality products which consumers value the most. Inter Pharma Public Company Limited is considered a reliable partner of leading multinational companies and has been entrusted to be the production base for artificial tears, asthma inhalers that are commercialized in Thailand.

We are committed to research and development of modern medicines and manufacturing of innovative products. As a result, we are now the first pharmaceutical factory to receive investment promotion certificates from the Board of Investment (BOI) for the eye-drop production line of Hypromellose for the treatment of glaucoma which helps enhance Inter Pharma to becoming a trusted company in Thailand and abroad in providing comprehensive manufacturing global standards.

timeline
การรับรอง

บริษัทประยุกต์ระบบบริหารคุณภาพมาใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และเป็นไปตามความคาดหวังของลูกค้า

GMP PIC/S
รับรองโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
GDP
รับรองโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
HALAL
รับรองโดยสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด
ISO 9001
รับรองโดย BSI
ISO HACCP & GHP
รับรองโดย BSI

"มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพ ด้านเวชภัณฑ์ยาสู่มาตรฐานระดับสากล"

197/1 หมู่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
ผลิตภัณฑ์ของบริษัท

บริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ผลิตชั้นนำในการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ซึ่งมีความหลากหลายในบริการการผลิตที่ครอบคลุมรูปแบบยาต่างๆ เช่น รูปแบบของแข็ง ของเหลว และกึ่งแข็ง

Conventional Medicines
Veterinary Medicines
Herbal Medicines
Dietary Supplements
Cosmetics
บริการของบริษัท

บริษัทได้รับความไว้วางใจจากหลายบริษัทในการว่าจ้างผลิตผลิตภัณฑ์ เพื่อจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ

Manufacturing Ayutthaya - Conventional Medicine

การวิจัยและพัฒนา

บริษัทมีความเชี่ยวชาญการพัฒนาสูตร ปรับปรุงกระบวนการให้เหมาะสม และกำหนดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการให้เป็นไปตามแนวทางและแผนกลยุทธ์ของลูกค้าตั้งแต่ขั้นตอนในห้องปฏิบัติการไปจนถึงการจัดจำหน่ายสู่ท้องตลาด รวมถึงการพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ เพื่อตอบสนองปัญหาและความท้าทายใหม่ๆ

การผลิต

บริษัทสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้หลากหลายรูปแบบจากการใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์และควบคุมคุณภาพระหว่างกระบวนการตลอดกระบวนการผลิต
Manufacturing Ayutthaya - Conventional Medicine
Manufacturing Ayutthaya - Conventional Medicine

ห้องปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพของบริษัทสามารถทดสอบได้ทั้งทางกายภาพ เคมี และจุลชีววิทยาของวัสดุและผลิตภัณฑ์ในทุกขั้นตอนด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง ทำให้มั่นใจได้ถึงคุณภาพมาตรฐานที่สม่ำเสมอของวัสดุและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป การบริการในห้องปฏิบัติการ

ข้อกำหนดและกฎหมาย

ทีมผู้เชี่ยวชาญของบริษัทมีประสบการณ์ในการจัดการผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภท
ตั้งแต่การขออนุญาตด้านยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ไปจนถึงเครื่องสำอาง เพื่อให้คำแนะนำและค้นหาวิธีแก้ปัญหาที่เป็นไปได้สำหรับทุกอุปสรรคด้านกฎหมายของลูกค้า
Manufacturing Ayutthaya - Conventional Medicine
Manufacturing Ayutthaya - Conventional Medicine

การจัดส่งและการบริหารห่วงโซ่อุปทาน

บริษัทมีเครือข่ายที่แข็งแกร่งและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบและวัสดุบรรจุที่ได้รับการตรวจรับรอง เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า ใความยืดหยุ่น และความปลอดภัย ตั้งแต่การจัดหา จนกระทั่งการจัดส่งวัตถุดิบไปจนถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ