Canglob

แคนกล็อบ

อิมมูโนโกลบูลิน สำหรับสุนัข

Highlight

นวัตกรรมอิมมูโนโกลบูลินสำหรับสุนัข เสริมการป้องกันและรักษาโรค ลำไส้อักเสบติดต่อพาร์โวไวรัส หรือ โรคไข้หัดสุนัข

ข้อมูลสินค้า

1,958 view 0
ประโยชน์

อิมมูโนโกลบูลิน สำหรับสุนัข

รายละเอียด
อิมมูโนโกลบูลิน เป็นส่วนที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับภูมิต้านทานของร่างกาย ซึ่งมีความจําเพาะเจาะจงกับเชื้อไวรัสก่อโรคลำไส้อักเสบติดต่อพาร์โวไวรัส หรือ โรคหัดสุนัข มีประโยชน์ในการลดปริมาณเชื้อก่อโรคในร่างกายสุนัขลดความรุนแรงของอาการป่วย และเพิ่มอัตราการรอดชีวิต

- แคนกล็อบ พี : ใช้ร่วมกับการรักษาโรคลำไส้อักเสบติดต่อพาร์โวไวรัสในสุนัข เพื่อลดความรุนแรงและเพิ่มอัตราการรอดชีวิต
- แคนกล็อบ ดี ฟอร์ท : ใช้ร่วมกับการรักษาโรคหัดในสุนัข เพื่อลดความรุนแรงและเพิ่มอัตราการรอดชีวิต