Moxclavet

ม็อกคลาเวท

อะม็อกซีซิลลิน / คลาวูลานิก แอซิด

5,033 2
ยาปฏิชีวนะ สำหรับรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียที่ผิวหนังและเนื้อเยื่ออ่อน เช่น ฝี การอักเสบของเนื้อเยื่ออ่อน แผล การติดเชื้อที่ผิวหนัง และรักษาโรคติดเชื้อของเนื้อเยื่อบริเวณรอบฟัน เป็นต้น
ประโยชน์

ยาปฏิชีวนะ สำหรับสัตว์เลี้ยง

รายละเอียด

สุนัข:
- รักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียที่ผิวหนังและเนื้อเยื่ออ่อน เช่น แผล ฝี ผิวหนังอักเสบ ผิวหนังเป็นหนองบริเวณชั้นผิว หรือชั้นลึกลงไปใต้ผิวหนัง ที่เกิดจากเชื้อ Staphylococcus spp., Streptococcus spp. และ E. coli. ที่ไวต่อยานี้
- รักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียที่เนื้อเยื่อบริเวณรอบฟันที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดใช้ออกซิเจน และไม่ใช้ออกซิเจน ที่ไวต่อยานี้แมว:
- รักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียที่ผิวหนังและเนื้อเยื่ออ่อน เช่น แผล ฝี ผิวหนังอักเสบ ผิวหนังเป็นหนองบริเวณชั้นผิว หรือชั้นลึกลงไปใต้ผิวหนัง ที่เกิดจากการติดเชื้อ Staphylococcus spp., Streptococcus spp., E. coli และ Pasteurella spp. ที่ไวต่อยานี้
- รักษาการติดเชื้อแบคทีเรียของระบบทางเดินปัสสาวะ ที่เกิดจากเชื้อ E. coli ที่ไวต่อยานี้

ม็อกคลาเวท ดร็อป
- ม็อกคลาเวท 62.5
- ม็อกคลาเวท 125
- ม็อกคลาเวท 250
- ม็อกคลาเวท 500