TS6 for skin

TS6 for skin

ซินไบโอติก ซึ่งมี โปรไบโอติก 6 สายพันธุ์ และ พรีไบโอติก 1 ชนิด ที่มีข้อมูลการศึกษาทางการแพทย์ว่าสามารถช่วยลดฝ้า และต่อมไขมันอักเสบได้

Highlight

ซินไบโอติก ซึ่งมี โปรไบโอติก 6 สายพันธุ์ และ พรีไบโอติก 1 ชนิด ที่มีข้อมูลการศึกษาทางการแพทย์ว่าสามารถช่วยลดฝ้า และต่อมไขมันอักเสบได้

ข้อมูลสินค้า

1,163 view 0
ประโยชน์

- ลดฝ้า โดยมีการศึกษาว่า การรับประทาน TS6 วันละ 1 ซอง สามารถลดฝ้าได้ ทั้งขนาด และความเข้ม เมื่อรับประทานต่อเนื่องเป็นเวลา 3 เดือน
- ลดสิวอักเสบ ต่อมไขมันอักเสบ และผื่นแพ้
- ปรับสมดุลลำไส้ และระบาย
- ช่วยเรื่องระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย เช่น ลดอาการภูมิแพ้

รายละเอียด
TS6 สูตรผิว มีกลไกช่วยเรื่องฝ้าอย่างไร

TS6 สูตรผิว ลดความรุนแรงของฝ้าได้ ทั้งขนาดและความเข้ม อย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเทียบกับยาหลอก จากกลไก ดังนี้
-Tyrosinase inhibitor ยับยั้งกระบวนการสร้างเม็ดสีเมลานิน
-Anti inflammatory effect ต้านกระบวนการอักเสบ
-ลด UV effect ที่ส่งผลกระทบต่อผิวหนัง
-Anti-oxidative effect ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ

การศึกษาเรื่องฝ้า
ศึกษาในผู้หญิงไทย อายุ 30 – 50 ปี จำนวน 57 คน ทาน TS6 วันละ 1 ซอง นาน 3 เดือน
TS6 สูตรผิว ลดความรุนแรงของฝ้าได้ ทั้งขนาดและความเข้ม อย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเทียบกับยาหลอก

การศึกษาเรื่องต่อมไขมันอักเสบ
ศึกษาในคนไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป ที่เป็นต่อมไขมันอักเสบ รุนแรงน้อยถึงปานกลาง จำนวน 28 คน ระยะเวลานาน 2 เดือน
ต่อมไขมันอักเสบรุนแรงลดลงมากกว่า 70% และ ผู้ป่วยรู้สึกดีขึ้น มากกว่า 90%