Calamine + zinc oxide (Calamine 888 )

คาลาไมน์ + ซิงค์ ออกไซด์ (ยาทาแก้ผดผื่นคัน คาลาไมน์ 888 โลชั่น)

ยาทาแก้ผดผื่นคันผิวหนัง ชนิดใช้ภายนอก ช่วยบรรเทาอาการคันเนื่องจากผด ผื่นคัน ลมพิษ

Highlight

บรรเทาอาการคันผิวหนัง เนื่องจากผดผื่นคัน ลมพิษ อาการแพ้ทางผิวหนัง แมลงสัตว์กัดต่อย และอาการระคายเคืองผิวหนังแบบเล็กน้อย

ข้อมูลสินค้า

1,088 view 0
ประโยชน์

บรรเทาอาการคันผิวหนัง เนื่องจาก
- ผดผื่นคัน
- ลมพิษ อาการแพ้ทางผิวหนัง
- แมลงสัตว์กัดต่อย
- อาการระคายเคืองผิวหนังแบบเล็กน้อย

รายละเอียด
บรรเทาอาการคันผิวหนัง เนื่องจากผดผื่นคัน ลมพิษ อาการแพ้ทางผิวหนัง แมลงสัตว์กัดต่อย และอาการระคายเคืองผิวหนังแบบเล็กน้อย