Povidone Iodine Solution

โพวิโดน - ไอโอดีน (ยาใส่แผล ตราพระเจดีย์)

ยาฆ่าเชื้อใช้ภายนอก (topical antiseptic) ชนิดออกฤทธิ์กว้างสำหรับรักษาแผลสด

Highlight

Povidone iodine จัดเป็นยาฆ่าเชื้อใช้ภายนอก( topical antiseptic) ที่ออกฤทธิ์กว้าง และมีประสิทธิภาพดีทั้งเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา เชื้อไวรัส และโปรโตซัว

ข้อมูลสินค้า

1,453 view 0
ประโยชน์

ยาฆ่าเชื้อใช้ภายนอก (topical antiseptic)
- ใช้เป็นยาระงับเชื้อเพื่อทำความสะอาดผิวหนังก่อนการผ่าตัด
- ใช้ใส่บาดแผลเพื่อฆ่าเชื้อ

รายละเอียด