Loratadine (Aller-Tab)

ลอราทาดีน (อัลเลอร์-แท็บ)

ยาต้านฮีสตามีนรุ่นสอง (Second generation antihistamine) ที่มีฤทธิ์ต้านอักเสบ ออกฤทธิ์ได้นาน และไม่ทำให้ง่วงซึม (Non-sedating antihistamines)

Highlight

ยาต้านฮีสตามีนที่ออกฤทธิ์เนิ่นนาน ใช้สำหรับบรรเทาอาการแพ้ต่างๆ เช่น ในระบบทางเดินหายใจ จากอาการมีน้ำมูกไหล คัดจมูก คัน จาม หรืออาการแพ้ทางผิวหนัง ผื่นคัน ลมพิษ และอาการระคายเคืองเยื่อบุตา

ข้อมูลสินค้า

2,064 view 0
ประโยชน์

- ยาแก้แพ้หรือยาต้านฮีสตามีน (Antihistamine) ออกฤทธิ์โดยการไปป้องกันไม่ให้สารฮีสทามีน (histamine) จับกับตัวรับที่อวัยวะต่างๆ ทำให้อาการภูมิแพ้ทั้งอาการทางตา อาการทางจมูก อาการทางหลอดลม และอาการทางผิวหนังดีขึ้น
- Loratadine เป็นยาต้านฮีสตามีนรุ่นสอง (Second generation antihistamine) มีฤทธิ์ต้านอักเสบ ออกฤทธิ์ได้นาน และไม่ทำให้ง่วงซึม

รายละเอียด
ยาต้านฮีสตามีนรุ่นสอง (Second generation antihistamine) ที่มีฤทธิ์ต้านอักเสบ ออกฤทธิ์ได้นาน และไม่ทำให้ง่วงซึม (Non-sedating antihistamines)

- Aller-Tab (Loratadine)