KATimun

แคททิมุน

ไลซีน พลัส เบต้า กลูแคน

Highlight

ไลซีนคือกรดอะมิโนที่สำคัญและจำเป็นในแมว ช่วยเพิ่มความสามารถในการต่อต้าน Herpes virus ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดโรคหวัดแมว และ เบต้ากลูแคนช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้อย่างปลอดภัย ทำให้ร่างกายของแมวมีภูมิต้านทานโรคที่ดี สุขภาพแข็งแรง

ข้อมูลสินค้า

1,310 view 0
ประโยชน์

สารสกัดที่กระตุ้นภูมิสำหรับแมวโดยเฉพาะ

รายละเอียด
ไลซีนคือกรดอะมิโนที่สำคัญและจำเป็นในแมว ช่วยเพิ่มความสามารถในการต่อต้าน Herpes virus ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดโรคหวัดแมว และ เบต้ากลูแคนช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้อย่างปลอดภัย ทำให้ร่างกายของแมวมีภูมิต้านทานโรคที่ดี สุขภาพแข็งแรง

แคททิมุน มีส่วนประกอบของ ไลซีน พลัส เบต้า กลูแคน สำหรับ
- แมวที่ภูมิคุ้มกันต่ำ เสริมภูมิคุ้มให้แข็งแรงอยู่เสมอไม่ป่วยบ่อย
- แมวป่วย แมวย้ายบ้าน หรือแมวที่มีความเครียด
- แมวที่ติดเชื้อไวรัส เช่น โรคเอดส์แมว โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวในแมว โรคหวัดแมว เป็นต้น
- ช่วยต่อต้านการติดเชื้อและลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสหวัดแมว
- เสริมภูมิในแมวที่ป่วยเป็นโรคมะเร็ง
- แมวเด็กที่เจริญเติบโตช้า ได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วน
-แมวที่ขาดสารอาหาร ผอม ร่างกายทรุดโท