โภชนาการสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

โภชนาการสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

.

หากคุณพบว่าตัวเองเป็นโรคเบาหวาน การปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารและวางแผนโภชนาการให้เหมาะสมมีส่วนสำคัญอย่างมากในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ผู้ป่วยโรคเบาหวานจะต้องรู้จักรักษาสมดุลระหว่างอาหาร เครื่องดื่ม และการออกกำลังกายให้ดี เพื่อควบคุมระดับน้ำตาลให้อยู่ในช่วงเป้าหมายที่กำหนด

.

การวางแผนโภชนาการของอาหารเริ่มจากรู้จักการแบ่งกลุ่มอาหาร โดยอาหารสามารถแบ่งได้ดังนี้ 1.ผัก 2.ผลไม้ 3.ธัญพืช 4.โปรตีน 5.นม

.

สำหรับปริมาณอาหาร 1 จาน ควรมีผักที่ไม่ใช่แป้งครึ่งจาน, เนื้อสัตว์หรือโปรตีน 1/4 จาน และธัญพืชต่างๆ อีก 1/4 จาน รับประทานผลไม้เพิ่มได้เล็กน้อย แต่ถ้ามีค่าน้ำตาลสูงมากก็ไม่ควรเลย และอย่าลืมว่า “ควรนับปริมาณคาร์โบไฮเดรตอย่างเคร่งครัด”

.

การรับประทานอาหารที่เหมาะสมจะช่วยให้ระดับน้ำตาล ความดันโลหิต และระดับคอเลสเตอรอลอยู่ในช่วงเป้าหมาย มีน้ำหนักตัที่เหมาะสม ป้องกันโรคแทรกซ้อนจากเบาหวาน และยังทำให้สุขภาพจิตดีด้วย

.

ข้อแนะนำสุดท้ายคือ นอกจากจะวางแผนโภชนาการให้เหมาะสม ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และทานยาตามแพทย์สั่ง การทานอาหารเสริมหรือสารอาหารบางชนิดที่มีผลวิจัยรองรับว่าช่วยควบคุมระดับน้ำตาลก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่มีประสิทธิภาพ เช่นกัน

.

เครดิต : Honestdoc

.

ด้วยความปรารถนาดี

Interpharma Thailand

 

PreBS

PreBS