“ความเครียดกับอาการลำไส้แปรปรวน”

อารมณ์ด้านลบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความกลัว ความโกรธ ความตื่นเต้น ความเครียด หรือความเศร้า ล้วนมีผลต่อระบบทางเดินอาหาร ทั้งผลที่เกิดขึ้นแบบทันทีทันใด และผลกระทบในระยะยาว

 

สังเกตได้ว่าเมื่อเรามีอารมณ์รุนแรง เช่น เครียดรุนแรง โกรธรุนแรง เศร้ารุนแรง ตื่นเต้นรุนแรง จะส่งผลให้เกิดอาการปวดท้องแบบบิดๆ เพราะลำไส้ใหญ่เกิดการบีบตัวผิดปกติ เมื่อมีอาการเครียดจัดจึงมักจะรู้สึกปวดท้องขึ้นมาทันที ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับลำไส้แปรปรวน มีข้อสังเกตว่าผู้ที่เป็นโรคลำไส้แปรปรวนมักถูกกระตุ้นได้ง่ายจากความเครียด โดย ดร.ดักลาส เอ ดรอสแมน (Dr. Douglas A. Drossman) แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านช่องท้อง อดีตผู้อำนวยการร่วม UNC Center for Functional GI and Motility Disorders กล่าวว่า “ความเครียดกับลำไส้แปรปรวนมีความสัมพันธ์กันเป็นอย่างมาก

 

สำหรับในระยะยาวความเครียดส่งผลให้เป็นโรคลำไส้แปรปรวน โดยนอกจากจะทำให้เกิดการบีบตัวของลำไส้แล้ว ยังมีงานวิจัยชี้ว่าความเครียดทำให้เกิดการระบาดของจุลินทรีย์ในลำไส้ผิดถิ่น เช่น จุลินทรีย์ในลำไส้ใหญ่หลุดเข้าไปอยู่ในลำไส้เล็ก และไประบาดในบริเวณที่ไม่ใช่ถิ่นอาศัย ซึ่งการระบาดของจุลินทรีย์ผิดถิ่นนี้ถูกตั้งข้อสันนิษฐานว่าอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของโรคลำไส้แปรปรวน เช่นกัน

 

สำหรับวิธีการรักษาลำไส้แปรปรวนโดยการควบคุมความเครียด เป็นปัจจัยหนึ่งที่แพทย์กำชับเสมอว่าให้ผู้ป่วยคอยระวัง พยายามอย่าเครียดจนเกินไป ในขณะเดียวกันก็ใช้การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทานอาหาร และการเสริม Probiotic เพื่อฟื้นฟูสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ควบคู่ในการรักษา

 

ข้อมูลอ้างอิงจาก : นิตยสารชีวิจิต, หนังสือลำไส้ดีชีวียืนยาว

 

ด้วยความปรารถนาดี

Interpharma Thailand

Probac 7| โปรแบคเซเว่น