รู้จัก S.Mutans แบคทีเรียต้นเหตุของปัญหาช่องปาก

“คราบพลัค” เป็นสาเหตุโดยตรงของปัญหาในช่องปากทุกประการ โดยคราบพลัคจะเกาะตัวสะสมอยู่บริเวณฟัน, ลิ้น และเหงือก และนำไปสู่ปัญหากลิ่นปาก เมื่อสะสมเกาะตัวจนหนาขึ้นจะเอาออกยาก และนำไปสู่ปัญหาช่องปากมากมายหลายประการ เริ่มตั้งแต่กลิ่นปาก, ลิ้นขาว, หินปูน, ฟันผุ, และเหงือกอักเสบ เป็นต้น

.

สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดคราบพลัคคือ แบคทีเรียชนิด Streptococcus mutan หรือย่อว่า S. mutans แบคทีเรียชนิดนี้จะเปลี่ยนน้ำตาลให้กลายเป็นคราบพลัค และขยายตัวแพร่พันธุ์อยู่ภายในช่องปาก จึงไม่น่าแปลกใจว่าคนที่ชอบทานแป้ง, น้ำตาล ทานขนม หรือทานของหวาน จะมีปัญหาช่องปากมากกว่าคนที่เน้นทานอาหารประเภทโปรตีนและผักผลไม้

.

เมื่อพบสาเหตุหลักของสุขภาพช่องปากเป็นแบคทีเรีย S. mutans การดูแลสุขภาพช่องปากจึงมุ่งเน้นไปที่การลดและควบคุมจำนวนแบคทีเรียตัวนี้ นอกจากการฆ่าเชื้อแบคทีเรียแล้ว ปัจจุบันยังพบว่าการใช้โปรไบโอติกเข้าไปเสริมสุขภาพช่องปากนอกจากจะลดจำนวนแบคทีเรีย S. mutans ได้แล้ว ยังช่วยควบคุมและจำกัดปริมาณไม่ให้เพิ่มขึ้นได้ด้วย

.

จากงานศึกษาวิจัยในปี 2016 โดย National Institute of Dental and Craniofacial Research (NIDCR)* พบว่าแบคทีเรีย Probiotic ช่วยลดจำนวนของแบคทีเรีย S. Mutans (แบคทีเรียที่เป็นสาเหตุหลักของคราบพลัค) โดยจากการทดสอบเพาะเชื้อทั้ง 2 ชนิดในห้องแลป พบว่าแบคทีเรีย Probiotic สามารถลดและหยุดการเจริญเติบโตของ แบคทีเรีย S. Mutans ได้

.

การใช้โปรไบโอติกดูแลสุขภาพช่องปากจึงเป็นเทรนด์หลักที่น่าสนใจมาก เพราะผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากใช้งานง่าย อาจเริ่มต้นจากทานโบเกิร์ตเป็นประจำ หรืออาหารเสริมประเภทโปรไบโอติกโดยเทแล้วเคี้ยวในปาก จนถึงใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากที่มีส่วนผสมของโปรไบโอติกก็กำลังมาแรงในปัจจุบัน