บริษัท INTERPHARMA GROUP มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะส่งมอบการดูแลสุขภาพที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด เพื่อความเป็นอยู่ของทุกชีวิตทั้งคนและสัตว์เลี้ยง ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่ล้ำสมัย ที่มีทั้งประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุด เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ดีและคุ้มค่าที่สุด

Wellness
& Anti-aging
AESTHETIC
INNOVATION
Diagnostic
Companion
animal
LIVESTOCK
ANIMAL

อินเตอร์ เวทต้า มุ่งเน้นนวัตกรรมด้านชีวเภสัชภัณฑ์สำหรับสุขภาพสัตว์ เพื่อให้ได้มา ซึ่งที่สุดของผลิตภัณฑ์คุณภาพ ที่มีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า

Companion
animal
LIVESTOCK
ANIMAL

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

Pet Select Senior

Malaseb

Aloveen

Interpharma Magazine Issue 4

Interpharma Magazine Issue 3

Interpharma Magazine Issue 2

Interpharma Magazine Issue 1

สมัครรับข่าวสาร