PURE KRILL OIL ช่วยลดอาการปวดเมนส์ได้อย่างไร?

PURE KRILL OIL ช่วยลดอาการปวดเมนส์ได้อย่างไร?

.

รู้หรือไม่? กรดไขมัน Omega-3 สามารถช่วยลดอาการปวดเมนส์ได้ โดยลดฮอร์โมนที่ทำให้เกิดการบีบตัวของมดลูดโดยตรง

.

สาร Prostaglandins เป็นสารเคมีตามธรรมชาติในร่างกายที่มีคุณสมบัติเหมือนฮอร์โมน โดยจะพบสารนี้ในร่างกายตลอดรอบประจำเดือนของผู้หญิง สาร Prostaglandins มีคุณสมบัติกระตุ้นกล้ามเนื้อในมดลูกให้หดตัว ซึ่งจะช่วยขับเยื่อบุมดลูกออกมา แต่ระดับ Prostaglandins ที่สูงขึ้นจะทำให้มีอาการปวดประจำเดือนที่รุนแรงเพิ่มขึ้น และการหดตัวที่รุนแรงดังกล่าวอาจทำให้หลอดเลือดรอบๆ มดลูกมีการบีบตัว

.

โดยจากการศึกษาในปี 1957 เกี่ยวกับกรดไขมัน, ฮอร์โมนและระดับสารเคมีในผู้หญิงมีประจำเดือน พบว่าผู้หญิงที่ปวดประจำเดือนรุนแรงมีสาร Prostaglandins สูงกว่าปกติถึง 8-13 เท่า มีอาการปวดบิดมวนที่ท้องจากการบีบตัวของมดลูกรุนแรง

.

จากการศึกษานี้ยังพบอีกว่าการรับประทานกรดไขมัน Omega-3 มีส่วนช่วยลดอาการปวดบิดได้ เพราะ กรดไขมัน Omega-3 เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะช่วยต้านการออกฤทธิ์ของสาร Prostaglandins ทำให้เกิดสมดุลของฮอร์โมนในร่างกาย ไม่ออกฤทธิ์มากเกินไป และลดอาการปวดประจำเดือนได้

.

แหล่งที่มาของกรดไขมันก็สำคัญไม่แพ้กัน… โดยในปี 2003 มีการทดสอบกับผู้ร่วมวิจัย 70 คนที่มีอาการ PMS หรืออาการปวดเมนส์ เหวี่ยง วีน ในช่วงมีเมนส์ โดยให้รับประทาน Krill Oil หรือ Fish Oil เป็นเวลา 3 เดือน พบว่าผู้หญิงที่ทาน Krill Oil จะทานยาแก้ปวดเมนส์น้อยกว่าผู้หญิงที่ทาน Fish Oil ในช่วงมีประจำเดือน

.

ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีอาการปวดเมนส์รุนแรงและไม่อยากทานยา มองหา Pure Krill Oil จาก Interpharma สกัดจาก Krill Oil ในแหล่งทะเลลึกที่ห่างไกลจากการปนเปื้อน ปลอดภัยและเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ

.

ด้วยความปราถนาดี

Interpharma Thailand

Cr. Nicole Jardim