โปรไบโอติกช่วยควบคุมอารมณ์และความจำ

.

ในวันนี้ความเข้าใจเกี่ยวกับโปรไบโอติกของคุณจะเปลี่ยนไป เพราะเพื่อนตัวจิ๋วนี้ไม่ได้มีประโยชน์แค่ช่วยเรื่องการขับถ่าย แต่ยังช่วยเสริมประสิทธิภาพของสมองได้อีกด้วย!

.

ผลการวิจัยจาก Harvard Medical School ในเรื่องประโยชน์ของโปรไบโอติก ชี้ว่าลำไส้และสมองเป็นอวัยวะที่เกี่ยวข้องกันแบบแยกไม่ออก ด้วยการส่งสัญญาณทางชีววิทยาผ่านระบบประสาทในระบบทางเดินอาหาร นั้นคือระบบประสาทลำไส้ (ENS : Enteric Nervous System) และระบบประสาทส่วนกลาง (Central Nervous System) ซึ่งรวมสมองเข้าไปด้วย ระบบทั้งสองนี้มีการเชื่อมต่อและส่งสัญญาณหากันตลอดเวลา เป็นเส้นประสาทที่ยาวที่สุดในร่างกาย

.

ลำไส้ถูกเรียกว่า “สมองที่สองของร่างกาย” เพราะทำงานผลิต “สารสื่อประสาท” คล้ายกับสมอง เช่น เซโรโทนิน, โดปามีน และ กรดแกรมม่า ซึ่งสารทั้งสามชนิดมีส่วนสำคัญต่อภาวะทางอารมณ์ ในความเป็นจริงแล้ว เซโรโทนินประมาณ 90% ถูกผลิตจากระบบทางเดินอาหารด้วยซ้ำ!

.

ดังนั้นโรคท้องไส้และอารมณ์ความเครียดจึงมักส่งผลต่อเนื่องกัน ยกตัวอย่างเช่น เมื่อสมองรู้สึกถึงปัญหา เครียด กดดัน มันจะส่งสัญญาณไปต่อที่ลำไส้ ทำให้ลำไส้บีบตัว ปวดท้อง คลื่นไส้

.

ในทางตรงกันข้ามกันอาการลำไส้แปรปรวน ลำไส้ทำงานไม่ปกติที่เป็นต่อเนื่อง เรื้อรัง มักทำให้ผู้ป่วยเกิดความวิตกกังวลและเป็นโรคซึมเศร้าแทรกซ้อนกับโรคลำไส้แปรปรวน

.

แล้วโปรไบโอติกมีส่วยช่วยลำไส้-สมองยังไง? จากผลการวิจัยพบว่าโปรไบโอติกช่วยให้อารมณ์และความจำดีขึ้น และยังช่วยลดความเครียดและความวิตกกังวลได้ด้วย เช่น งานวิจัยจากปี 2016 โดย Frontiers in Aging Neuroscience พบว่าผู้ป่วยอัลไซเมอร์ที่ทานนมที่มีโปรไบโอติก 4 ชนิดเป็นประจำ ต่อเนื่อง 12 อาทิตย์ มีผลคะแนนจากแบบทดสอบระบบความคิดและความจำดีกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ดื่มนมชนิดนี้

.

การศึกษาเรื่องโปรไบโอติกยังคงถูกวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพราะยังมีอีกหลายเรื่องเกี่ยวกับเจ้าเพื่อนตัวจิ๋วที่เรายังไม่รู้ แต่ที่รู้ในวันนี้แน่นอนก็คือโปรไบโอติกไม่ได้แค่ช่วยให้ขับถ่ายดี สุขภาพลำไส้ดี แต่ยังช่วยให้สุขภาพจิตและอารมณ์ดีอีกด้วย

.

อ้างอิงข้อมูลจาก : www.health.harvard.edu, Probiotic may help boots mood and cognitive function

.

ด้วยความปราถนาดี

Interpharma Thailand