วิธีจัดสภาพแวดล้อมที่ดีให้ลูกเพื่อกระตุ้น IQ

IQ คือหนึ่งในตัวบ่งชี้พัฒนาการของลูกน้อย โดยย่อมาจาก Intelligence Quotient คือ ความสามารถทางเชาวน์ปัญญา ซึ่งรวมไปถึงการคิด การเชื่อมโยง การใช้เหตุผล การคำนวณ สามารถวัดออกมาเป็นค่าสัดส่วนตัวเลขที่แน่นอนด้วยแบบทดสอบทางสติปัญญา 

โดยส่วนใหญ่ความสามารถทางเชาวน์ปัญญา เป็นสิ่งที่ถูกกำหนดจากพันธุกรรม ดังนั้น พ่อแม่ที่มีไอคิวสูง ลูกมักมีไอคิวสูงด้วย 

แต่นอกจากพันธุกรรมแล้ว ตามธรรมชาติของสมองจะมีการพัฒนาไปตามช่วงอายุ การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ก็เป็นกระบวนการที่ช่วยกระตุ้นการเติบโตของสมองให้กับลูก และช่วยพัฒนา IQ ได้มากขึ้น 

อยากให้ลูกโตมาฉลาด อย่าลืมใส่ใจสภาพแวดล้อมดังนี้ 

  • เลือกอาหารที่มีส่วนช่วยต่อการพัฒนาสมอง : แบ่งออกเป็นช่วงก่อนและหลังอายุ 10 ขวบ โดยก่อน 10 ขวบที่สมองยังเติบโตไม่เต็มที่ ควรทานสารอาหารที่มีส่วนช่วยสร้างเซลล์และเยื่อหุ้มเซลล์สมอง เช่น กรดไขมัน Omega-3, Acetyl L-carnitine และ Choline Bitartrate เป็นต้น และหลัง 10 ขวบขึ้นไป เป็นช่วงที่สมองเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้เยอะและรวดเร็ว ควรเน้นไปที่สารสื่อประสาท เช่น วิตามินบีรวม, สารสกัดจากใบแปะก๊วย เป็นต้น 
  • การออกกำลังกาย : ให้ลูกได้กระโดดโลดเต้นอย่างอิสระ เล่นกีฬาที่ลูกชอบ 
  • การพักผ่อน : การหลับสนิทอย่างเพียงพอ จะช่วยให้ลูกมีความจำที่ดี 
  • การอ่านหนังสือ : ฝึกให้ลูกรักการอ่านโดยอ่านหนังสือให้ลูกฟังตั้งแต่ยังเล็ก 
  • การเล่น : เปิดโอกาสให้ลูกได้เล่นซนบ้างเพราะการเล่นคือหน้าที่ของเด็ก 
  • การสนทนา : การเอาใจใส่และพูดคุยกับลูก จะช่วยกระตุ้นพัฒนาการทางภาษาและการคิดของลูก 
  • การแก้ปัญหา : ควรเปิดโอกาสให้ลูกเรียนรู้การคิดแก้ปัญหาเล็กๆน้อยๆที่เหมาะสมกับวัย แต่ถ้าลูกพยายามแล้ว ยังแก้ไขไม่ได้ก็ไม่ควรให้ลูกเผชิญปัญหาตามลำพัง 
  • การท่องเที่ยว : พาลูกไปเที่ยวเพื่อให้รู้จักสังเกตและจดจำ 

เพียงแค่จัดให้ลูกได้อยู่ในสภาพแวดล้อมเหล่านี้เป็นประจำ ก็มีส่วนช่วยให้ลูกเติบโตมาอย่างชาญฉลาดและโดดเด่นในด้าน IQ ได้ไม่แพ้เด็กในวัยเดียวกัน 

.

PreCOG, Holistic Nutrients for Cognitive Function รวมวิตามินบีรวม และสารอาหารสำคัญอื่นๆ ที่มีส่วนช่วยบำรุงสมอง รวมทั้งหมดถึง 6 ชนิด! เพิ่มประสิทธิภาพการจดจำและพลังงานแก่สมอง ให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพสูงสุด ให้ท่องจำและทำความเข้าใจบทเรียนได้มากขึ้น

ด้วยความปรารถนาดี 

Interpharma Thailand 

อ้างอิงจาก : Parents One