วิธีคำนวณความสูงที่เหมาะสมในแต่ล่ะช่วงอายุ

วิธีคำนวณความสูงที่เหมาะสมในแต่ล่ะช่วงอายุ

.

โตขึ้นแล้วลูกจะสูงขึ้นไหม? ความสูงของลูกสมวัยหรือไม่? ลูกเตี้ยเกินไปหรือเปล่าเมื่อเทียบกับเพื่อนในวัยเดียวกัน? เป็นคำถามที่พ่อแม่มักสงสัยและกังวลใจ เพราะถ้าลูกอายุมากขึ้นแต่ตัวไม่สูงขึ้น อาจเป็นสัญญาณว่าลูกไม่เติบโตสมวัย

.

ดังนั้นการทราบวิธีคำนวณส่วนสูงที่เหมาะสมของลูกรักอย่างถูกวิธี จึงช่วยลดความกังวลและรู้เท่าทันในกรณีที่เกิดปัญหาได้

.

โดยปกติแล้วอัตราการเพิ่มส่วนสูงตามมาตรฐานของเด็กไทยจะเป็นดังนี้

.

แรกเกิดถึงอายุ 1 ปี มีอัตราการเพิ่มส่วนสูง 23-27 เซนติเมตรต่อปี

อายุ 1-2 ปี มีอัตราการเพิ่มส่วนสูง 10-12 เซนติเมตรต่อปี

อายุ 2-4 ปี มีอัตราการเพิ่มส่วนสูง 6-7 เซนติเมตรต่อปี

ก่อนเข้าวัยรุ่น (ประมาณก่อน 11-13 ปี) มีอัตราการเพิ่มส่วนสูง 4-5.5 เซนติเมตรต่อปี

ช่วงวัยรุ่น 11-18 ปี จะมีอัตราการเพิ่มส่วนสูงมากที่สุด โดยเด็กชาย 8-12 ซม. และเด็กหญิง 7-10 ซม. ต่อปี

.

นอกจากอัตราการเพิ่มส่วนสูงแล้ว ยังสามารถคำนวณความสูงวัยผู้ใหญ่ได้คร่าวๆ ด้วยสูตรการคำนวณความสูงสุดท้ายจากความสูงของพ่อแม่ (Midparental Height และ Target Height) โดยใช้ความสูงของพ่อแม่เข้าสูตรต่อไปนี้

.

เด็กผู้ชาย = (ความสูงของพ่อ + ความสูงของแม่ + 13) ÷ 2

ยกตัวอย่างเช่น
ส่วนสูงพ่อ = 175 ซม. ส่วนสูงแม่ = 152 ซม.
175 + 152 = 327 ซม.
นำผลลัพธ์ไปบวก 13 จะได้ 327 + 13 = 340
นำผลลัพธ์หารด้วย 2 จะได้ 340 / 2 = 170
170 เซนติเมตร คือความสูงคร่าว ๆ ของลูกชายในอนาคต

.

เด็กผู้หญิง = (ความสูงของพ่อ + ความสูงของแม่ – 13) ÷ 2

ยกตัวอย่างเช่น
ส่วนสูงพ่อ = 175 ซม. ส่วนสูงแม่ = 152 ซม.
175 + 152 = 327
นำผลลัพธ์ไปลบ 13 จะได้ 327 – 13 = 314
นำผลลัพธ์หารด้วย 2 จะได้ 314/2 = 157
157 เซนติเมตร คือความสูงคร่าว ๆ ของลูกสาวในอนาคต

.

อย่างไรก็ตาม ความเป็นไปได้ของความสูงสุดท้ายจะอยู่ในช่วงบวกลบ 7 – 9 เซนติเมตร ดังนั้นความสูงสุดท้ายของลูกชาย ตามตัวอย่างจะอยู่ที่ 161 – 179 เซนติเมตร และลูกสาวจะอยู่ที่ 148 – 166 เซนติเมตร ตามลำดับ

.

ส่วนสูงของคนเราขึ้นอยู่กับ 2 ปัจจัยหลักๆ คือ พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม อย่าลืมใส่ใจโภชนาการ, การออกกำลังกาย, การพักผ่อนให้เพียงพอ มีส่วนช่วยมากต่อการเพิ่มขึ้นของส่วนสูง

.

ด้วยความปรารถนาดี

Interpharma Thailand

.

อ้างอิงข้อมูลจาก : Bangkok Hospital