กินวิตามินรวมไม่ให้หนักไต แค่ทานให้พอดีค่า RDI

ร่างกายของคนเราขับถ่ายของเสียหรือวิตามินที่รับประทานมากเกินไปออกทาง “ไต” ในรูปแบบของปัสสาวะ เพราะใน 1 วันร่างกายสามารถดูดซึมวิตามินได้จำกัด วิตามินี่เหลือไม่สามารถดูดซึมได้ก็จะขับถ่ายออกทางปัสสาวะ

.

จึงเกิดเป็นคำถามว่า “ถ้าทานวิตามินรวมทุกวัน ทานเป็นประจำ จะส่งผลให้ไตทำงานหนักไหม?” คำถามนี้ได้รับความสนใจไปทั่วโลกและยังไม่มีคำตอบที่แน่ชัด เพราะมีงานวิจัยสนับสนุนทั้ง 2 ฝ่าย คือทั้งทานได้และไม่ควรทาน ถึงกระนั้นก็มีข้อแนะนำว่าผู้ป่วยไตวายไม่ควรทานอาหารเสริมไม่ว่าจะเป็นวิตามินตัวไหนก็ตาม

.

วิตามินรวมทานได้ แต่ต้องทานแบบมีความรู้ ทานแบบไม่ให้หนักไต

.

เกณฑ์การทานวิตามินรวมอันดับแรก คือ ปริมาณวิตามิน ควรเลือกวิตามินรวมที่มีปริมาณไม่มากเกินไป ไม่สร้างภาระให้ไต ซึ่งปริมาณนี้สามารถตรวจสอบได้จาก Thai Recommended Daily Intakes (Thai RDI ) หมายถึงปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวัน สำหรับคนไทย อายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป ประกาศโดยกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งบ่งบอกว่าใน 1 วัน ร่างกายเราสามารถรับวิตามินได้มากแค่ไหน และไม่ควรทานจนมากเกินไป

.

รู้แบบนี้แล้ว หลังจากนี้ทุกครั้งอย่าลืมพลิกฉลากก่อนซื้อวิตามินว่ามีปริมาณเท่าไหร่เมื่อเทียบกับปริมาณวิตามินที่คนไทยต้องการต่อวัน หากมากเกินไปก็ควรหลีกเลี่ยง เพราะเป็นภาระกับไต

.

ขอแนะนำ Interpharma Mulvitamin วิตามินรวมแบบเม็ดฟู่จาก Interpharma ที่คิดคำนวนปริมาณวิตามินมาให้อย่างดี มีปริมาณวิตามินเหมาะสม ไม่เกินค่ามาตรฐาน RDI ของคนไทย ทานได้เป็นประจำตั้งแต่ 6 ขวบ เป็นต้นไป ไม่สร้างภาระให้ไต ให้คุณรู้สึกสดชื่น สดใส กระชุ่มกระชวยได้ทุกวัน

.

ด้วยความปรารถนาดี

Interpharma Thailand