PROBAC 7 ช่วยลดค่าไตได้อย่างไร?

PROBAC 7 ช่วยลดค่าไตได้อย่างไร?

.

“ค่าไต” เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดสุขภาพดี และมักรวมอยู่ในผลตรวจสุขภาพประจำปีเสมอ ค่าไตเป็นตัวชี้วัดแนวโน้มสุขภาพของไต อวัยวะสำคัญที่มีหน้าที่กำจัดสารพิษในร่างกาย ยิ่งค่าไตสูงก็แปลว่าไตเสื่อมประสิทธิภาพ หากสูงมากๆ อาจเข้าข่ายเสี่ยงโรคไตเสื่อม และหากไม่ได้รับการแก้ไขก็อาจนำไปสู่โรคไตวายได้ในที่สุด

.

ค่าไตคืออะไร? ชี้วัดจากอะไร? และ PROBAC 7 มีส่วนช่วยลดค่าไตได้อย่างไร? บทความนี้มีคำตอบ

.

ค่าไต คือตัวชี้วัดประสิทธิภาพการกรองของไต โดยใช้ค่าคำนวณอัตราการกรองของไต (estimated Glomerular Filtration Rate) หรือ เรียกชื่อย่อว่า ค่าอีจีเอฟอาร์ (eGFR) หรือ จีเอฟอาร์ (GFR) สามารถตรวจวัดได้จากการเจาะเลือดเพื่อตรวจวัด Creatinine และยูเรียที่เป็นของเสียซึ่งเกิดจากการย่อยสลายโปรตีน หากไตเสื่อมจะพบสาร 2 ชนิดนี้สูงขึ้น

.

ในคนปกติมีค่าอัตราการกรองของไตเท่ากับ 90-125 มิลลิลิตร/นาที/1.73 ตารางเมตร หากค่าอัตรากรองของไตต่ำกว่าค่าปกตินี้ หมายความว่าบุคคลนั้นมีภาวะไตเสื่อม 

.

PROBAC 7 มีส่วนช่วยลดค่าไตได้โดยตรง เพราะสายพันธุ์ของโปรไบโอติกใน PROBAC 7 มีชนิดที่ย่อยสลายกรดยูริก, ยูเรีย และแอมโมเนียในเลือดเป็นอาหารให้ตัวเอง เมื่อโปรไบโอติกเหล่านี้เข้าสู่ลำไส้ จะดูดซึมสารทั้ง 3 ชนิด ผ่านเส้นเลือดจำนวนมากที่ไหลผ่านผนังลำไส้ ส่งผลให้ค่าไตลดลง และลดภาระการทำงานของไต ลดความเสี่ยงต่อโรคไตเสื่อม

.

การลดค่าไตโดย PROBAC 7 จะไม่เกิดขึ้นแบบทันทีทันใดเหมือนการฟอกไต แต่จะค่อยๆ ลดลงตามลำดับ เป็นทางเลือกให้กับผู้ที่มีค่าไตสูงและภาวะไตเสื่อม ช่วยควบคุมค่าไตให้เป็นปกติ ลดภาระให้กับไต ให้โอกาสไตได้ฟื้นฟูตัวเองกลับมาทำงานเป็นปกติ

.

ด้วยความปรารถนาดี

Interpharma Thailand