อายุยิ่งมาก โปรไบโอติกยิ่งสำคัญ

อายุยิ่งมาก โปรไบโอติกยิ่งสำคัญ

เคยสงสัยไหมว่าทำไมคนที่มีอายุมากร่างกายถึงป่วยง่าย ป่วยบ่อยกว่าคนในวัยเด็กและวัยหนุ่มสาว คำตอบอาจฟังดูน่าเหลือเชื่อ แต่ส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ร่างกายสูญเสียสมดุลแบคทีเรียชนิดดี หรือโปรไบโอติกนั่นเอง

ที่เป็นเช่นนี้เพราะเมื่อเราอายุมากขึ้น กระบวนการอักเสบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในร่างกายจะส่งผลต่อแบคทีเรียที่อยู่ในลำไส้ โดยทำให้สมดุลแบคทีเรียเปลี่ยนแปลงไป เกิดการแทนที่ระหว่างแบคทีเรียตัวร้ายกับโปรไบโอติก ระบบภูมิคุ้มกันที่เคยแข็งแรงจึงค่อย ๆ เสื่อมลง

ยิ่งไปกว่านั้น รูปแบบการดำเนินชีวิตและพฤติกรรมการบริโภคของแต่ละคนก็มีส่วนสำคัญที่ทำให้สมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้เปลี่ยนแปลงไป โดยพบว่าการบริโภคอาหารที่มีเส้นใยและโปรตีนไม่เพียงพอ การออกกำลังกายที่น้อยเกินไป ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศภายในลำไส้ จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายจึงมีจำนวนลดลงไปด้วยซึ่งแบคทีเรียตัวดีหรือโปรไบโอติกหลายชนิดมีส่วนสำคัญในการสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง รวมถึงการป้องกันโรคบางชนิดอีกด้วย เช่น

  • แบคทีเรียกลุ่ม Lactobacillus casei มีส่วนช่วยลดระยะเวลาการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจและระบบย่อยอาหาร
  • แบคทีเรียกลุ่ม Lactobacillus acidophilus ช่วยเพิ่มจำนวน NK Cell ในร่างกาย ซึ่งเป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวที่มีหน้าที่สำคัญในการทำลายเซลล์ที่ติดเชื้อไวรัสและเซลล์มะเร็ง
  • แบคทีเรียกลุ่ม Bifidobacterium bifidum ช่วยเพิ่มเปอร์เซนของ NK Cell, จำนวน T Cellที่ยังอ่อนอยู่, เปปไทด์ต้านจุลชีพชนิด hBD2 เพิ่มกิจกรรมของ NK Cells และการฆ่าเชื้อแบคทีเรียของเซลล์นิวโทรฟิลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงช่วยลดอัตราการเกิดไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่ได้อีกทางหนึ่ง
  • แบคทีเรียกลุ่ม Lactococcus lactis ช่วยกระตุ้นการทำงานของ NK Cell โดยเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดสารพิษ ยับยั้งการติดเชื้อ Pneumococcus ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคปอดอักเสบ

เมื่อแบคทีเรียดี ๆ เหล่านี้เกิดเสียสมดุลหรือมีจำนวนลดลงไป ร่างกายจึงอ่อนแอลง โรคร้ายต่าง ๆ เข้าโจมตีได้ง่ายขึ้น ผู้สูงอายุจึงป่วยได้ง่ายกว่าคนวัยเด็กและวัยหนุ่มสาว การรักษาสมดุลของแบคทีเรียในร่างกายจึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับคนวัยนี้ ด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายที่เพียงพอ และเสริมด้วยพรีไบโอติกและโปรไบโอติกให้เพียงพอในแต่ละวัน ก็จะช่วยป้องกันโรคร้าย ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยืนยาว

ด้วยความปรารถนาดี

Interpharma Thailand

อ้างอิงข้อมูลจาก: Elena Biagi, Marco Candela, Silvia Turroni, Paolo Garagnani, Claudio Franceschi, Patrizia Brigidi. Ageing and gut microbes: Perspectives for health maintenance and longevity.