สัญญาณเตือนที่สังเกตได้ของภาวะไตเสื่อม

สัญญาณเตือนที่สังเกตได้ของภาวะไตเสื่อม

ไตเสื่อม หมายถึง ภาวะที่ประสิทธิภาพการทำงานของไตลดลง วินิจฉัยได้จากการตรวจพบโปรตีนหรืออัลบูมิน (Albumin) ในปัสสาวะ ความรุนแรงของภาวะไตเสื่อมนั้น นอกจากใช้ค่าปริมาณโปรตีนในปัสสาวะเป็นตัวบ่งชี้แล้ว อาจบอกได้ด้วยประสิทธิภาพการกรองของไต โดยใช้ค่าคำนวณอัตราการกรองของไต (estimated Glomerular Filtration Rate) หรือ เรียกชื่อย่อว่า ค่าอีจีเอฟอาร์ (eGFR) หรือ จีเอฟอาร์ (GFR) แต่เพื่อง่ายต่อความเข้าใจของคนทั่วไป บางครั้งอาจใช้คำว่าค่าไตซึ่งเป็นคำที่มีความหมายเดียวกัน

.

ในคนปกติมีค่าอัตราการกรองของไตเท่ากับ 90-125 มิลลิลิตร/นาที/1.73 ตารางเมตร หากค่าอัตรากรองของไตต่ำกว่าค่าปกตินี้ หมายความว่าบุคคลนั้นมีภาวะไตเสื่อม

.

เมื่ออายุ 30 ปีขึ้นไป อัตราการกรองของไตจะลดลง 1 มิลลิลิตร/นาที/1.73 ตารางเมตร และเมื่ออายุ 70 ปี อัตราการกรองของไตจะลดลง 50 % หรือมากกว่านั้น เนื่องจากเมื่ออายุมากขึ้น ไตก็มีแนวโน้มทำงานลดลง เนื่องจากขนาดและจำนวนหน่วยไต (Nephron) ที่ทำงานได้ลดลง ร่วมกับการเปลี่ยนแปลงของปริมาณเลือดไปเลี้ยงไตลดลงจากการเปลี่ยนแปลงของหลอดเลือด นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลให้ไตเสื่อมเร็วขึ้น

.

ไตเสื่อมในระยะเริ่มแรกอาจไม่มีอาการที่สังเกตได้ชัด แต่เมื่อเสื่อมมากขึ้นถึงระดับหนึ่งจะมีอาการที่สังเกตได้บ้าง ดังนี้

.

ผิวหนังมีสีซีดหรือคล้ำขึ้น อาจมีอาการคันด้วย

เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน บางรายอาจมีเลือดออกที่ทางเดินอาหาร

เหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย ขี้หลงขี้ลืม ความจำไม่ดี

ปวดหัวง่าย จาม คัดจมูก เป็นหวัดง่าย

ขอบตาคล้ำ ผมหงอก หรือผมร่วงก่อนวัย

ปัสสาวะสีแดงหรือเข้มขึ้นปัสสาวะตอนกลางคืนบ่อยหลับไม่สนิทหรือนอนไม่ค่อยหลับ

กล้ามเนื้อกระตุก ปวดตามตัว ปลายเท้าและปลายมือชาเนื่องจากปลายประสาทอักเสบ เป็นตะคริวและชัก

หากไตวายมาก จะมีการคั่งของเกลือและน้ำ ความดันโลหิตสูง มีอาการบวมเนื่องจากหัวใจวาย บางรายมีอาการเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ

.

โปรไบโอติกช่วยป้องกันไตเสื่อมได้อย่างไร?

.

นอกจากไตจะเสื่อมตามธรรมชาติแล้ว ภาวะไตเสื่อมยังเกิดจากการมีสารพิษที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ (Nitrogenous wastes) ในเลือดมากเกินไป ได้แก่แอมโมเนีย ยูเรีย และกรดยูริก ซึ่งโปรไบโอติกมีสรรพคุณช่วยลดปริมาณสารเหล่านี้ในเลือดลงได้

.

พบว่าสารที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบนี้คือสารอาหารชั้นดีสำหรับโปรไบโอติก โดยโปรไบโอติกจะย่อยสลายสารเหล่านี้เข้าไปเพื่อเจริญเติบโต

.

โปรไบโอติกจะกำจัดสารพิษออกจากหลอดเลือด โดยดูดซึมสารพิษเหล่านี้จากน้ำเลือดผ่านทางเส้นใยของผนังลำไส้ใหญ่ หลังจากย่อยสลายเพื่อเป็นสารอาหารแล้ว กากที่เหลือจะถูกขับออกมาทางอุจจาระในที่สุด (โดยปกติอุจจาระ 50% จะประกอบขึ้นโดยจุลินทรีย์)

.

โปรไบโอติกจึงเป็นสารอาหารสำคัญที่ช่วยลดภาระให้กับไต ช่วยป้องกันภาวะไตเสื่อม และแนะนำอย่างยิ่งสำหรับผู้ป่วยภาวะไตเสื่อม

.

โปรไบโอติกสายพันธุ์ที่ช่วยป้องกันภาวะไตเสื่อม ได้แก่ S.thermophilus, L.acidophilus and B. ซึ่งรวมอยู่ในโปรไบโอติก 7 สายพันธุ์ใน PROBAC 7 โปรไบโอติกอันดับ 1* จาก Interpharma

.

ด้วยความปรารถนาดี

Interpharma Thailand

.

อ้างอิงข้อมูลจาก : HonestDoc, Paolo Hospital

*จัดอันดับโดย watsons HWB Awards 2018-2019