ภูมิคุ้มกันแข็งแรงด้วยโปรไบโอติก

ภูมิคุ้มกันแข็งแรงด้วยโปรไบโอติก

.

“ทางเดินอาหาร” คือส่วนหนึ่งของ “ภูมิคุ้มกัน” เพราะปฏิเสธไม่ได้ว่าเรารับสิ่งต่างๆ เข้าสู่ร่างกายผ่านโพรงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในอวัยวะทั้งหมดก็คือ “ปาก”

.

นั้นรวมถึงเชื้อจุลินทรีย์จำนวนมากที่ทั้งมีประโยชน์และเป็นเชื้อก่อโรค

.

ส่วนสำคัญที่สุดของทางเดินอาหารก็คือลำไส้ใหญ่ อวัยวะที่ร่างกายจะดูดซึมสารอาหารออกจากอาหารที่รับประทานเข้าไป และเป็นที่อยู่อาศัยของโปรไบโอติกจำนวนมาก เราพอทราบกันแล้วว่าลำไส้จะมีสุขภาพดีไม่ได้ถ้าขาดโปรไบโอติก แต่รู้หรือไม่ว่าลำไส้จะมี “ภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง” ก็จำเป็นต้องมีโปรไบโอติกก่อนเช่นกัน

.

โปรไบโอติก เป็นส่วนสำคัญของระบบภูมิคุ้มกันแบบเยื่อเมือก หรือ mucosal immune system (MIS) ในระบบทางเดินอาหาร ภูมิคุ้มกันกลุ่มนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้เชื้อโรคหลุดลอดออกจากทางเดินอาหารเข้าสู่ร่างกาย และขณะเดียวกันก็จัดสภาวะแวดล้อมในลำไส้ให้ค่า pH เป็นกรด ซึ่งเชื้อก่อโรคส่วนใหญ่ไม่ชอบ จึงช่วยป้องกันเชื้อก่อโรคมาตั้งรกรากเจริญเติบโตในร่างกาย

.

โปรไบโอติกมีสรรพคุณช่วยสังเคราะห์กรดธรรมชาติ อย่างกรดอะซิติก และกรดแลคติก (acetic acid and lactic acid) สารสังเคราะห์ทั้ง 2 ชนิดนี้ ช่วยป้องกันการตั้งรกรากของแบคทีเรียก่อโรคหลายชนิด เช่น เชื้อ H.Pylori นอกจากนี้โปรไบโอติกยังช่วยสังเคราะห์สารที่มีส่วนสำคัญต่อเยื่อผนังลำไส้อย่าง แลคตาซิน (lactacin) โดยสังเคราะห์จากโปรไบโอติก ชนิด L. Acidophilus, bifidocin B produced by Bifidobacterium bifidum NCFB, plantaricin from L. plantarum, and nisin from Lactococcus lactis.

.

นอกจากนี้โปรไบโอติกยังช่วยให้ร่างกายผลิต Cytokines สารหลั่งประเภท Polypeptide ที่ผลิตจากเซลล์และส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกัน (immune system) ในร่างกายตามแต่ล่ะชนิดที่หลั่งออกมา ซึ่ง Cytokines ที่ถูกกระตุ้นโดยโปรไบโอติกจะช่วยปรับสภาพแวดล้อมโดยรวม (immune homeostasis) ในลำไส้ให้เหมาะสมต่อการคงอยู่ของโปรไบโอติก และกำจัดเชื้อก่อโรคตามธรรมชาติ

.

สภาพแวดล้อมในปัจจุบันโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ล้วนเต็มไปด้วยเชื้อก่อโรคมหาศาลที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงเป็นส่วนสำคัญต่อสุขภาพที่ดี รับประทานโปรไบโอติกเป็นประจำเพื่อภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงครับ

.

ด้วยความปรารถนาดี

Interpharma Thailand

อ้างอิง : Beneficial Effects of Probiotic Consumption on the Immune System, Maldonado Galdeano C ·  Cazorla S.I.a,b · Lemme Dumit J.M.a,b · Vélez E.a,b · Perdigón G.a,b