ท้องเสียบ่อยๆ PROBAC 7 ช่วยได้ไหม?

ท้องเสียบ่อยๆ PROBAC 7 ช่วยได้ไหม?

.

มีปัญหาท้องเสียเรื้อรัง ท้องเสียบ่อยๆ ลำไส้ไม่แข็งแรงท้องเสียง่าย กิน PROBAC 7 ได้ไหม?

.

โปรไบโอติก หมายถึงอาหารเสริมที่เป็นจุลชีพเล็กๆ ที่ยังมีชีวิตอยู่ เมื่อรับประทานเข้าไปจะทำให้ร่างกายมีสุขภาพที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังมีข้อบ่งชี้ว่า โปรไบโอติกช่วยป้องกันโรคต่างๆ อันมีสาเหตุเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของจุลชีพในร่างกาย

.

โปรไบโอติกออกฤทธิ์ได้หลายรูปแบบ ยกตัวอย่าง เช่น โปรไบโอติกช่วยกำจัดแบคทีเรียที่ปะปนในอาหาร และน้ำย่อยบางชนิดจากโปรไบโอติกจะช่วยยับยั้งสารพิษจากแบคทีเรีย โดยไปปิดกั้นส่วนที่พิษจะเข้าเซลล์ และสามารถแย่งจับตำแหน่งต่างๆ ของเนื้อเยื่อในลำไส้ เพื่อไม่ให้แบคทีเรียเข้าเกาะกุมได้ ป้องกันไม่ให้แบคทีเรียขยายตัวในลำไส้ นอกจากนี้ยังสามารถกระตุ้นภูมิต้านทานทั้งในลำไส้และในกระแสเลือด หรือกระตุ้นการทำงานของเซลล์อื่นๆ ไว้ต่อสู้กับเชื้อโรค ที่สำคัญโปรไบโอติกกลุ่ม Lactobacilli จะสร้างน้ำย่อยที่ช่วยลดปริมาณน้ำตาล Lactose ในอาหาร ซึ่งเป็นสาเหตุของท้องเสีย จึงเป็นที่ยอมรับในวงกว้างว่าโปรไบโอติกช่วยป้องกันและรักษาภาวะท้องเสีย

.

ที่ผ่านมามีการนำโปรไบโอติกมาใช้ป้องกันภาวะท้องเสียในเด็กขาดอาหาร โดยเฉพาะเด็กที่ไม่ได้รับการเลี้ยงดูด้วยนมแม่ ซึ่งพบว่าป้องกันได้ดี โดยโปรไบโอติกกลุ่ม Lactobacilli ยังสามารถลดระยะเวลาและความรุนแรงของอาการท้องเสียที่เกิดจากสภาวะอาหารเป็นพิษ และได้ผลดีมากในกลุ่มที่เกิดอาการท้องเสียจากไวรัสโรตา (Rotavirus) นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันและรักษาอาหารท้องเสียในนักท่องเที่ยว (traveler’s diarrhea) อีกด้วย

.

สรุปง่ายๆ ว่าภาวะท้องเสียเกิดจากแบคทีเรียก่อโรคที่เข้าสู่ร่างกายทางปาก ซึ่งหากมีโปรไบโอติกในลำไส้น้อยก็จะทำให้แบคทีเรียก่อโรคแทรกซึม ขยายตัว สร้างปัญหาได้ง่าย คนที่ท้องเสียบ่อยๆ ถ้าทาน PROBAC 7 จะช่วยเพิ่มจำนวนโปรไบโอติกในลำไส้ และช่วยป้องกันแบคทีเรียผู้รุกรานไม่ให้สร้างปัญหาท้องเสียได้ง่ายๆ

.

ทาน PROBAC 7 เป็นประจำจึงเสมือนสร้างภูมิคุ้มกันอาการท้องเสียให้กับลำไส้นั้นเอง

. 

ด้วยความปรารถนาดี
Interpharma Thailand

.

ข้อมูลจาก : บทความปริทัศน์ ‘โปรไบโอทิคส์’ เขียนโดย อุทัย เก้าเอี้ยน