โปรไบโอติก พิชิตโรคร้ายที่แฝงในร่างกาย

“โปรไบโอติก”พิชิตโรคร้ายที่แฝงในร่างกาย โดย น.พ.ขวัญชัย เศรษฐนันท์ สูตินารีแพทย์ที่ปรึกษาอาวุโส คลินิก ไฮโดรเฮลท์