ปัจจุบันเราน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าแบคทีเรียเป็นสาเหตุของปัญหาช่องปาก เพราะสื่อโฆษณาต่างๆ ทั้งยาสีฟันและน้ำยาบ้วนปาก (Mouthwash) ต่างประโคมโฆษณาว่าช่วยกำจดแบคทีเรียได้เป็นอย่างดี แต่ทราบหรือไม่ว่าช่องปากที่สุขภาพดีไม่ใช่ช่องปากที่ปราศจากแบคทีเรีย แต่เป็นช่องปากที่มีสมดุลระหว่างแบคทีเรียก่อโรคและแบคทีเรียประจำถิ่นต่างหาก

.

หากพูดถึงช่องปากเรียกว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่จะปราศจากแบคทีเรีย 100% เพราะภายในช่องปากของเราเป็นที่อยู่อาศัยของแบคทีเรียมากถึง 50,000 ล้านตัว ซึ่งแบ่งออกเป็นแบคทีเรียชนิดก่อโรคที่นำไปสาปัญหากลิ่นปาก, คราบพลัค, เหงือกอักเสบ และแบคทีเรียประจำถิ่น หรือแบคทีเรียที่ดี หรือเรียกอีกชื่อว่า “โปรไบโอติก” ซึ่งช่วยลดและควบคุมจำนวนแบคทีเรียก่อโรค

.

จากการศึกษาวิจัยในปี 2016 โดย National Institute of Dental and Craniofacial Research (NIDCR) พบว่าแบคทีเรียโปรไบโอติกช่วยลดจำนวนแบคทีเรีย S.Mutans แบคทีเรียที่เป็นสาเหตุหลักของคราบพลัค โดยพบว่าสามารถลดและหยุดการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย S.Mutans ได้

.

ภายในช่องปากของเราจะมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราส่วนของแบคทีเรียตลอดเวลา ถ้าแบคทีเรียก่อโรคมีจำนวนมากกว่าแบคทีเรียโปรไบโอติก ก็จะเกิดปัญหาสุขภาพช่องปาก แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าแบคทีเรียโปรไบโอติกมีจำนวนมากกว่า เราก็จะมีสุขภาพช่องปากที่ดี ปราศจากปัญหาต่างๆ

.

ดังนั้นการดูแลสุขภาพช่องปากจึงต้องทำแบบบูรณาการ ไม่ใช่แค่ลดจำนวนแบคทีเรียเท่านั้น แต่ต้องเพิ่มและสร้างสมดุลให้กับแบคทีเรียโปรไบโอติกด้วย ซึ่งเทรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากที่มีส่วนผสมของโปรไบโอติกก็กำลังมาแรงมากๆ ในปีนี้นั้นเอง

.

ด้วยความปรารถนาดี

Interpharma Thailand