กรดไขมันสายสั้น (Short-chain fatty acids) เป็นกรดไขมันที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เกิดจากการที่เรารับประทานอาหารที่มีเส้นใยสูง เช่น ผักและผลไม้ อาหารประเภทนี้ประกอบด้วย ‘ผนังเซลล์ของพืช’ ที่ร่างกายไม่สามารถย่อยเองได้ ต้องอาศัย ‘แบคทีเรีย’ ในลำไส้ใหญ่อย่าง แบคทีรอยดิส (Bacteroides) ผลิตพลังงานเพื่อเลี้ยงชีพผ่านกระบวนการหมัก

จากการวิจัยพบว่ากรดไขมันสายสั้นสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวาน อ้วนลงพุง โรคหลอดเลือดหัวใจ และโรคมะเร็ง ทั้งยังช่วยในการรักษาการอักเสบในระดับเซลล์

แบคทีเรียนอกจากจะอยู่เบื้องหลังในการผลิตกรดไขมันสายสั้นและช่วยสร้างพลังงานกลับคืนสู่ร่างกายแล้ว แบคทีเรียในลำไส้ยังทำหน้าที่ในการสังเคราะห์ ผลิตวิตามินเค บี12 โฟลิก และกรดอะมิโนต่างๆ ส่งกลับไปให้ร่างกายใช้งาน เรียกได้ว่า แบคทีเรียทำงานเสมือนเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งในร่างกายของเรา ทั้งนี้ ปริมาณและประเภทของแบคทีเรียยังช่วยในการจัดการกับยา ฮอร์โมน และสารพิษต่างๆ ที่ไหลผ่านเข้ามาในลำไส้ เช่น การควบคุมการออกฤทธิ์ของยา การเสี่ยงต่อการเป็นพิษ

ดังนั้นการสร้างสมดุลของแบคทีเรียที่เป็นมิตรต่อร่างกาย จะส่งผลให้สุขภาพของเราแข็งแรง อาหารที่เรารับประทานอย่าง ผักและผลไม้ที่มีเส้นใยสูงนั้นจึงไม่ได้เป็นอาหารของเราแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็นอาหารของแบคทีเรียในลำไส้อีกด้วย เมื่อเข้าใจได้เช่นนี้ การรับประทานอาหารที่ดีก็จะเท่ากับการเลือกแบคทีเรียชนิดดีให้เติบโตในร่างกาย
ข้อมูลจาก : Microbiota อวัยวะที่ถูกลืม

ด้วยความปรารถนาดี
Interpharma Thailand