นับตั้งแต่เกิดวินาทีแรกเซลล์ประสาทก็มีการตายลงและเกิดใหม่อยู่ตลอดเวลาตามการเจริญเติบโตของร่างกาย เมื่อถึงจุดหนึ่งเมื่อเซลล์ประสาทตายลงต่อเนื่อง และร่างกายสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาทดแทนไม่ทันอันเนื่องจากความชรา โรคสมองเสื่อมก็จะถามทันที

 

จากงานวิจัยพบว่าในขณะที่ร่างกายเจริญเติบโตขึ้น หรือแก่ชราลงจะมีการสูญเสียเซลล์ประสาทในสมองตลอดเวลา แต่ภายในสมองเช่นเดียวกันจะมีสเตมเซลล์เป็นพันล้านเซลล์ที่พร้อมจะถูกกระตุ้นขึ้นมาเพื่อทดแทนเซลล์เก่าที่ตายลงไป การกระตุ้นนี้เกิดจากการใช้สมองทำงาน เช่น การเรียนรู้ การออกกำลังกาย การอ่านหนังสือ การทำงาน การสื่อสาร  ในขณะเดียวกันถ้าสมองไม่ได้รับการกระตุ้นสเตมเซลล์ก็จะไม่พัฒนามาเป็นเซลล์ประสาททดแทน ในหลายๆกรณีเราจะพบว่าการเกษียณก่อนอายุ การหยุดทำงาน เป็นสาเหตุที่ทำให้สมองเสื่อมเร็วขึ้น

 

แต่นอกจากการใช้สมองเพื่อกระตุ้นเซลล์แล้ว อายุที่มากขึ้นก็เป็นอุปสรรคให้สมองถูกกระตุ้นได้น้อยลง เช่นกัน แม้ในคนสูงอายุจะมีการใช้สมองอยู่ตลอดเวลา กลับพบว่าไม่สามารถสร้างเซลล์ประสาทได้เท่ากับวัยหนุ่มสาว การถดถอยนี่เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จากอายุที่มากขึ้น แต่ในทางวิทยาศาสตร์กลับพบว่า นอกจากการใช้สมองเป็นประจำแล้ว การเสริมสารอาหารบางชนิดก็มีส่วนช่วยให้เซลล์ประสาทในสมองถูกสร้างมากขึ้นเช่นกัน

 

สารอาหารที่ช่วยกระตุ้นการสร้างเซลล์ประสาท เช่น อะเซทติล แอลคาร์นีทีน, โคลีน, วิตามินบีรวม  หรือสารสกัดจากธรรมชาติ เช่น สารสกัดจากโสม และใบแปะก๊วย

 

จากผลการวิจัยข้างต้นทำให้อาหารเสริมเพื่อบำรุงสมองต่างๆ มีบทบาทมากขึ้นสำหรับป้องกันโรคอัลไซเมอร์ ทั้งในผู้สูงอายุ และผู้ป่วยอัลไซเมอร์เพื่อป้องกันการพัฒนาของโรคมากขึ้น

ข้อมูลอ้างอิงจาก : เว็ปไซต์โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

 

ด้วยความปรารถนาดีจาก

Interpharma Thailand

PreCOG

Interpharma | PreCOG

PreCOG ผลิตภัณฑ์ Holistic Nutrients for Cognitive Function กลุ่มสารอาหารบำรุงสมอง

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจดจำ ปกป้องเซลล์สมองจากการถดถอยตามอายุ ลดความเสี่ยง ป้องกันอัลไซเมอร์

สนใจดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม ผลิตภัณฑ์  PreCOG   >> คลิกเลย