Maria Authentic Pet Food

Tuna and Shirasu in Gravy

อาหารแมว มาเรีย

เนื้อปลาทูน่าหน้าปลาข้าวสารในน้ำเกรวี่

Chicken and Tuna in Gravy

(Guaranteed Analysis)

Crude Protein (min)13.0%
Crude Fat (min)1.0%
Crude Fiber (max)0.5%
Moisture (max)84.0%

The Premium Quality
HUMAN GRADE Pet Food
with PREBIOTICS

ประโยชน์ของพรีไบโอติก

  • เสริมการทำงานของแบคทีเรียดีในร่างกาย
  • เสริมภูมิคุ้มกันร่างกาย
  • ปรับสมดุลระบบขับถ่าย
  • ป้องกันการเกิดก้อนขนในแมว
  • อุจจาระดี เป็นก้อน

วิธีและขนาดการใช้

Feeding Directions

Cat Weight (kg)
น้ำหนักแมว (กก.)
Daily feeding (pouches/day)
ปริมาณแนะนำให้ (ซอง/วัน)
1 – 2 กิโลกรัม ¼ – ½
>2 – 4 กิโลกรัม½ – 1
>4 – 10 กิโลกรัม 1

อาหารสัตว์เลี้ยง ชนิดเปียก ใช้สำหรับแมวอายุ 3 เดือนขึ้นไป

สนใจผลิตภัณฑ์สามารถติดต่อสั่งซื้อ
โดยตรงกับบริษัท Interpharma

Other products