NUTRACEUTICALS

กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ช่วยดูแลสุขภาพสุนัขและแมวที่คุณรัก  คัดเลือกวัตถุดิบภายใต้มาตรฐานเดียวกับผลิตภัณฑ์ของคน ภายใต้การควบคุมของทีมงานสัตวแพทย์และเภสัชกร ออกแบบมาให้เหมาะกับสุนัขและแมว