Sarafol® ABO+D

Sarafol® ABO+D

การ์ดตรวจทั้งหมู่เลือด ABO และหมู่เลือด Rh ในแผ่นเดียว

  • สินค้าได้รับ CR Certificate
  • ระบุอยู่ใน Guideline ของยุโรป
  • Agglutination รวดเร็ว สามารถทราบผลหมู่เลือดภายใน 30-60 วินาที
  • ลด Human error ในกรณีที่อาจลง Record ข้อมูลผิด
  • สามารถเก็บการ์ดเป็น record ได้ (โชว์ผลให้คนไข้ดูเป็นหลักฐาน หรือนำกลับบ้านได้)
  • เก็บรักษาง่าย ที่อุณหภูมิห้อง

How to use

  • ใช้ตามคำแนะนำในเอกสารกำกับของผลิตภัณฑ์

Other products

สนใจผลิตภัณฑ์สามารถติดต่อสั่งซื้อ
โดยตรงกับบริษัท Interpharma