แล็กติกแอซิดแบคทีเรีย (Lactic acid bacteria: LAB) เป็นกลุ่มแบคทีเรียที่ย้อมติดสีแกรมบวก ไม่สร้างสปอร์ ไม่สร้างเอนไซม์คะตะเลส (Catalase) มีทั้งชนิดที่มีรูปท่อนและรูปกลม แหล่งที่พบ ‘แล็กติกแอซิดแบคทีเรีย’ ได้แก่ เนื้อ ผลิตภัณฑ์นม และอาหารหมักดองต่างๆ เป็นต้น

แล็กติกแอซิดแบคทีเรีย ช่วยปรับสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้โดยตรง เป็นอาวุธสำคัญในการรักษาสุขภาพลำไส้ เราควรกินแล็กติกแอซิดแบคทีเรียหลังอาหาร เพราะเมื่อกินอาหาร ความเข้มข้นของกรดในกระเพราะอาหารจะลดลง ทำให้แล็กติกแอซิดแบคทีเรียผ่านกระเพราะอาหารเข้าสู่ลำไส้ในขณะที่แล็กติกแอซิดแบคทีเรียยังมีชีวิตอยู่

สำหรับการกินแล็กติกแอซิดแบคทีเรียที่ถูกต้อง เนื่องจากแล็กติกแอซิดแบคทีเรีย ไม่ทนต่อความร้อนและออกซิเจน จึงควรเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ในอุณหภูมิต่ำ เช่น เมื่อเปิดขวดนมเปรี้ยวแล้วควรดื่มให้หมดทันที หรือหากจำเป็นต้องอุ่นอาหารที่มีแล็กติกแอซิดแบคทีเรีย ด้วยไมโครเวฟ ควรตั้งอุณหภูมิไม่ให้เกิน 35 องศาเซลเซียส นอกจากนี้ระหว่างกินยาปฏิชีวนะ ยิ่งควรเสริมแล็กติกแอซิดแบคทีเรีย แต่ควรกินหลังจากกินยาแล้ว 1 ชั่วโมง

อย่าลืมว่าควรกินแล็กติกแอซิดแบคทีเรียบ่อยๆ เพราะไม่ว่าจะเป็นแล็กติกแอซิดแบคทีเรียที่เลอเลิศอย่างไร ก็ไม่สามารถอยู่ในลำไส้ได้นานๆ ดังนั้นจำไว้ว่า ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือนอกบ้าน ทุกวัน ทุกสัปดาห์ ทุกฤดูกาล โปรดจำไว้ว่าต้องกินแล็กติกแอซิดแบคทีเรียเสริมทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นการกินจาก ‘นมเปรี้ยว’ หรือ ‘ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ชนิดผง’

 

ข้อมูลจาก : ลำไส้ดี ชีวียืนยาว
บทความวิชาการ ‘มารู้จัก “แบคทีเรียกรดแลคติก” กันเถอะ’ โดย ผศ.บุษกร อุตรภิชาติ
วารสารวิทยาศาสตร์ทักษิณ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2548

 

ด้วยความปรารถนาดี
Interpharma Thailand