Beta 1,3/1,6 glucan vs Cancer

  Beta 1,3/1,6 glucan vs Cancer   เบต้ากลูแคน เป็นสารอาหารจากธรรมชาติที่แพทย์ทางเลือกมักจะแนะนำให้ผู้ที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งใช้ในการกระตุ้นภูมิต้านทานร่างกายหรือเภสัชกรมักจะแนะนำให้ผู้ที่รักสุขภาพโดยทั่วไปนิยมทาน   เบต้ากลูแคน…

มะเร็ง ฆาตกรเงียบ

บทที่ 1 มะเร็ง ฆาตกรเงียบ . จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก พบว่า 90-95% ของสาเหตุหลักของการเกิดโรคมะเร็งเนื่องมาจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม…

Beta Glucan Plus เสริมภูมิคุ้มกัน สยบอนุมูลอิสระ ทำลายเซลล์ร้าย “ปราบมะเร็ง”

  Beta Glucan Plus   เสริมภูมิคุ้มกัน สยบอนุมูลอิสระ ทำลายเซลล์ร้าย “ปราบมะเร็ง” Beta Glucan สารอาหารมหัศจรรย์…

การรักษาทางเลือกและการป้องกันโรคมะเร็ง

การรักษาทางเลือกและการป้องกันโรคมะเร็ง จากการศึกษาพบว่า อาหารอาจมีส่วนสัมพันธ์ กับการเกิดโรคมะเร็งได้ประมาณ…