ควบคุมดูแลระดับน้ำตาลด้วยสารสกัดจากธรรมชาติที่มีข้อมูลทางการแพทย์สนับสนุน ปราศจากสารเคมี ไม่มีผลข้างเคียงต่อตับ-ไตสำหรับการทานระยะยาว

Interpharma ขอแนะนำ PreBS (Pre Blood Sugar) ทางเลือกใหม่สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน

PreBS คือ HOLISTIC NUTRIENTS FOR BLOOD SUGAR MANAGEMENT หรือกลุ่มสารอาหาร แร่ธาตุ และสารสกัดจากธรรมชาติที่มีข้อมูลทางการแพทย์สนับสนุนว่าช่วยควบคุม-ลดระดับน้ำตาลและสามารถชะลอการพัฒนาของโรคเบาหวานได้ โดยผ่านเทคโนโลยี ENCAPSULATION AND CHELATING TEACHNOLOGY  ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย และกำจัดสารปนเปื้อน ทำให้ออกฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และความปลอดภัย โดยไม่ส่งผลต่อการทำงานของไต

The Holistic Nutrients for Blood Sugar Management
โภชนเภสัชเพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด

PreBS ประกอบไปด้วย
1) กลุ่มสารอาหาร ALPHA LIPOIC ACID กลุ่มสารต้านอนุมูลอิสระประสิทธิภาพสูง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพสารต้านอนุมูลอิสระกลุ่มอื่นๆ ยังช่วยปรับระดับน้ำตาลในเลือดให้เป็นปกติ และป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวานได้
2) กลุ่มแร่ธาตุ MAGNESIUM, ZINE และ CHROMIUM แร่ธาตุที่มีความสำคัญต่อการทำงานของฮอร์โมนอินซูลิน (INSULIN) เพิ่มขบวนการสำคัญของการเผาผลาญน้ำตาลกลูโคส คาร์โบไฮเดรต และไขมัน ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้เป็นปกติ และช่วยลดความอยากน้ำตาลลง
3) กลุ่มสารสกัดจากธรรมชาติ ได้แก่สารสกัดจากอบเชย, ชาเขียว, ปัญจขันธ์ (เจียวกู่หลาน), ขมิ้นชัน และ OPCs (Oligomeric Proanthocyanidins)
3.1) CINNAMON EXTRACT (สารสกัดจากอบเชย)
สารสกัดจากอบเชยที่ออกฤทธิ์ทางการแพทย์ คือ Cinnamaldehyde มีสรรพคุณช่วยทำให้ร่างกายมีความสามารถกระตุ้นอินซูลินเพื่อการใช้กลูโคสได้ดีขึ้น อีกทั้งสามารถลดภาวะดื้อต่ออินซูลินในผู้ป่วยเบาหวาน
3.2) GREENTEA EXTRACT (สารสกัดจากชาเขียว)
สารสกัดจากชาเขียวที่ออกฤทธิ์สำคัญ คือ สารคาเทซิน (Catechins หรือ EGCG) และสารโพลีฟีนอลซึ่งช่วยป้องกันเซลล์จากการถูกทำลาย มีประโยชน์ต่อผู้ป่วยเบาหวานโดยสามารถลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจ และหลอดเลือด ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด และช่วยส่งเสริมการทำงานของอินซูลิน
3.3) GYNOTEMMA PENTAPHYLLUM (สารสกัดจากปัญจขันธ์ หรือ เจียวกู่หลาน)
สารสกัดจากปัญจขันธ์อยู่ในกลุ่มซาโปนินชื่อ PHANOSIDE มีสรรพคุณในการกระตุ้นตับอ่อนให้ผลิตอินซูลินเพื่อมาเผาผลาญน้ำตาล ทำให้น้ำตาลนกระแสเลือดที่สูงมีระดับลดลง ลดภาวะดื้อต่ออินซูลินได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
3.4) ENCAPSULATED CURCUMIN (สารสกัดจากขมิ้นชัน)
สารสกัดจากขมิ้นชันคือ CURCUMIN ซึ่งมีการศึกษาใช้ในผู้ป่วยภาวะก่อนเบาหวาน พบว่ากลุ่มที่ได้รับสาร CURCUMIN ไม่พบผู้ป่วยที่มีภาวะก่อนเบาหวาน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาคุณสมบัติของขมิ้นชันในการเพิ่มการทำงานของเบต้าเซลล์ของตับอ่อนซึ่งเป็นโรงงานหลักของฮอร์โมนอินซูลิน
3.5) OPCs (OILGOMERIC PROANTHOCYANIDINS)
OPCs สารชนิดหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มไบโอฟลาโวนอยด์ (Bioflavonoid) เมื่อรับประทานเข้าไปในร่างกายจะเปลี่ยนเป็นสารสีแดงชื่อ แอนโทไซยานิน พบว่า OPCs สามารถช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด ป้องกันเบต้าเซลล์ในตับอ่อนไม่ให้ถูกทำลาย ซึ่งเบต้าเซลล์เป็นแหล่งผลิตฮอร์โมนอินซูลิน เพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในร่างกาย
PreBS HOLISTIC NUTRIENTS FOR BLOOD SUGAR MANAGEMENT คืออาหารเสริมที่รวมกลุ่มสารอาหารแร่ธาตุ และสารสกัดจากธรรมชาติทั้ง 9 ชนิด ที่มีประโยชน์ต่อการควบคุมและดูแลระดับน้ำตาลป้องกันโรคเบาหวานภายในเม็ดเดียว ให้ประโยชน์ในด้านการกระตุ้นอินซูลินและลดภาวะดื้ออินซูลินได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย

ควบคุมดูแลระดับน้ำตาลด้วยสารสกัดจากธรรมชาติที่มีข้อมูลทางการแพทย์สนับสนุน ปราศจากสารเคมี ไม่มีผลข้างเคียงต่อตับ-ไตสำหรับการทานระยะยาว

Interpharma ขอแนะนำ PreBS (Pre Blood Sugar) ทางเลือกใหม่สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน

PreBS คือ HOLISTIC NUTRIENTS FOR BLOOD SUGAR MANAGEMENT หรือกลุ่มสารอาหาร แร่ธาตุ และสารสกัดจากธรรมชาติที่มีข้อมูลทางการแพทย์สนับสนุนว่าช่วยควบคุม-ลดระดับน้ำตาลและสามารถชะลอการพัฒนาของโรคเบาหวานได้ โดยผ่านเทคโนโลยี ENCAPSULATION AND CHELATING TEACHNOLOGY  ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย และกำจัดสารปนเปื้อน ทำให้ออกฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และความปลอดภัย โดยไม่ส่งผลต่อการทำงานของไต
PreBS ประกอบไปด้วย
1) กลุ่มสารอาหาร ALPHA LIPOIC ACID กลุ่มสารต้านอนุมูลอิสระประสิทธิภาพสูง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพสารต้านอนุมูลอิสระกลุ่มอื่นๆ ยังช่วยปรับระดับน้ำตาลในเลือดให้เป็นปกติ และป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวานได้
2) กลุ่มแร่ธาตุ MAGNESIUM, ZINE และ CHROMIUM แร่ธาตุที่มีความสำคัญต่อการทำงานของฮอร์โมนอินซูลิน (INSULIN) เพิ่มขบวนการสำคัญของการเผาผลาญน้ำตาลกลูโคส คาร์โบไฮเดรต และไขมัน ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้เป็นปกติ และช่วยลดความอยากน้ำตาลลง
3) กลุ่มสารสกัดจากธรรมชาติ ได้แก่สารสกัดจากอบเชย, ชาเขียว, ปัญจขันธ์ (เจียวกู่หลาน), ขมิ้นชัน และ OPCs (Oligomeric Proanthocyanidins)
3.1) CINNAMON EXTRACT (สารสกัดจากอบเชย)
สารสกัดจากอบเชยที่ออกฤทธิ์ทางการแพทย์ คือ Cinnamaldehyde มีสรรพคุณช่วยทำให้ร่างกายมีความสามารถกระตุ้นอินซูลินเพื่อการใช้กลูโคสได้ดีขึ้น อีกทั้งสามารถลดภาวะดื้อต่ออินซูลินในผู้ป่วยเบาหวาน
3.2) GREENTEA EXTRACT (สารสกัดจากชาเขียว)
สารสกัดจากชาเขียวที่ออกฤทธิ์สำคัญ คือ สารคาเทซิน (Catechins หรือ EGCG) และสารโพลีฟีนอลซึ่งช่วยป้องกันเซลล์จากการถูกทำลาย มีประโยชน์ต่อผู้ป่วยเบาหวานโดยสามารถลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจ และหลอดเลือด ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด และช่วยส่งเสริมการทำงานของอินซูลิน
3.3) GYNOTEMMA PENTAPHYLLUM (สารสกัดจากปัญจขันธ์ หรือ เจียวกู่หลาน)
สารสกัดจากปัญจขันธ์อยู่ในกลุ่มซาโปนินชื่อ PHANOSIDE มีสรรพคุณในการกระตุ้นตับอ่อนให้ผลิตอินซูลินเพื่อมาเผาผลาญน้ำตาล ทำให้น้ำตาลนกระแสเลือดที่สูงมีระดับลดลง ลดภาวะดื้อต่ออินซูลินได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
3.4) ENCAPSULATED CURCUMIN (สารสกัดจากขมิ้นชัน)
สารสกัดจากขมิ้นชันคือ CURCUMIN ซึ่งมีการศึกษาใช้ในผู้ป่วยภาวะก่อนเบาหวาน พบว่ากลุ่มที่ได้รับสาร CURCUMIN ไม่พบผู้ป่วยที่มีภาวะก่อนเบาหวาน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาคุณสมบัติของขมิ้นชันในการเพิ่มการทำงานของเบต้าเซลล์ของตับอ่อนซึ่งเป็นโรงงานหลักของฮอร์โมนอินซูลิน
3.5) OPCs (OILGOMERIC PROANTHOCYANIDINS)
OPCs สารชนิดหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มไบโอฟลาโวนอยด์ (Bioflavonoid) เมื่อรับประทานเข้าไปในร่างกายจะเปลี่ยนเป็นสารสีแดงชื่อ แอนโทไซยานิน พบว่า OPCs สามารถช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด ป้องกันเบต้าเซลล์ในตับอ่อนไม่ให้ถูกทำลาย ซึ่งเบต้าเซลล์เป็นแหล่งผลิตฮอร์โมนอินซูลิน เพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในร่างกาย
PreBS HOLISTIC NUTRIENTS FOR BLOOD SUGAR MANAGEMENT คืออาหารเสริมที่รวมกลุ่มสารอาหารแร่ธาตุ และสารสกัดจากธรรมชาติทั้ง 9 ชนิด ที่มีประโยชน์ต่อการควบคุมและดูแลระดับน้ำตาลป้องกันโรคเบาหวานภายในเม็ดเดียว ให้ประโยชน์ในด้านการกระตุ้นอินซูลินและลดภาวะดื้ออินซูลินได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย

ควบคุมน้ำตาลและป้องกันเบาหวานได้ในเม็ดเดียวด้วย PreBS เหมาะสำหรับ

– ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อภาวะเบาหวาน (Pre Diabetes) จากการวินิจฉัยของแพทย์
– ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานประเภท 2 สามารถรับประทานเสริมในการรักษาเพื่อช่วยควบคุมระดับน้ำตาลให้ถึงเป้าหมาย
PreBS (PRE-BLOOD SUGAR) จาก Interpharma บรรจุกล่องละ 30 เม็ด สำหรับ 30 วัน ราคากล่องละ 1,800 บาท ฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศ
**PROMOTION
ซื้อ 2 กล่อง ราคา 3,000 บาท ฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศ
ซื้อ 4 แถม 1 ราคา 7,200 บาท (ตกกล่องละ 1,440 บาท ฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศ)
วิธีรับประทาน : รับประทานวันละ 1 เม็ด เพื่อควบคุมและป้องกันเบาหวาน
เลขทะเบียน อย. 10-1-01949-1-0969

สั่งซื้อและสอบถามผลิตภัณฑ์ PreBS ได้ 2 ช่องทาง

(1) Call Center โทร. 02-634-0225 (เวลาทำการ จ.-ศ. 9.00-17.00 น.)

(2) สั่งทางไลน์ (Line) Line id: @interpharma  แอดไลน์ด่วน คลิก ==>   http://line.me/ti/p/%40interpharma