จากข้อมูลของสหพันธ์เบาหวานนานาชาติ (International Diabetes Federation, IDF) พบว่ามีผู้ป่วยโรคเบาหวานมากขึ้นทั่วโลก และคาดการณ์ว่าในปี 2583 จะมีจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคนี้มากถึง 642 ล้าน สำหรับประเทศไทยพบว่าคนไทยอายุ 20-79 ปี เป็นโรคเบาหวานมากถึงร้อยละ 7.1 นั้นหมายถึงว่าในคน 100 คน จะเป็นเบาหวานถึง 7 คน และครึ่งหนึ่งของจำนวนนี้มักไม่ทราบว่าตนเองเป็นเบาหวาน

 

ในวันนี้ทาง Interpharma จึงมาให้ข้อมูลในการสังเกตอาการของเบาหวาน

 

โรคเบาหวานในระยะแรกจะไม่แสดงอาการผิดปกติชัดเจน แต่อาจมีสัญญาณบางอย่าง อาการของโรคเบาหวานแต่ละชนิดอาจมีความคล้ายกัน ซึ่งอาการที่พบส่วนใหญ่ คือ กระหายน้ำมาก ปากแห้ง ปัสสาวะบ่อย หิวบ่อย น้ำหนักลดหรือเพิ่มผิดปกติ สายตาพร่ามัว เห็นภาพไม่ชัด รู้สึกเหนื่อยง่าย  มีอาการชา โดยเฉพาะมือและขา บาดแผลหายยาก เป็นต้น

 

เนื่องจากสัญญาณของโรคเบาหวานไม่ชัดมาก ในหลายรายจึงมักตรวจพบเบาหวานเมื่อเกิดโรคแทรกซ้อนแล้ว เช่น ความดันโลหิตสูง, โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดในสมอง

 

ทั้งนี้ อาการของโรคเบาหวานประเภทที่ 1 จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ในขณะที่โรคเบาหวานประเภทที่ 2 จะแสดงอาการแบบค่อยเป็นค่อยไป ส่วนโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์มักเกิดขึ้นในช่วงอายุครรภ์ประมาณ 24-28 สัปดาห์

 

ในปัจจุบัน ประเทศไทยยึดหลักเกณฑ์ตามสมาคมเบาหวานแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาในการจำแนกผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วยการตรวจปริมาณน้ำตาลในเลือด หากผลการตรวจหลังงดอาหารและเครื่องดื่มมีน้ำตาลอยู่กระแสเลือดไม่เกิน 100 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร แสดงว่าระดับน้ำตาลในเลือดปกติ ทั้งนี้ระดับน้ำตาลในเลือดยังบ่งบอกถึงภาวะเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานได้ด้วย (Prediabetes)

 

ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ PreBS จาก Interpharma ผลิตภัณฑ์โภชนเภสัชที่รวบรวมสารสกัดจากธรรมชาติที่มีส่วนช่วยลดควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด สามารถทานได้ทั้งผู้ที่มีความเสี่ยงโรคเบาหวาน และผู้ที่มีภาวะเบาหวาน

อ้างอิงข้อมูลจาก :  pobpad 

 

ด้วยความปรารถนาดีจาก

Interpharma Thailand 

PreBS

ทางเลือกใหม่สำหรับควบคุมระดับไขมัน ด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ ลดความเสี่ยง โรคหลอดเลือดหัวใจ ไม่มีผลข้างเคียง

สนใจดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม ผลิตภัณฑ์   PreBS  >> Click!