บทที่ “ขมิ้นชัน”

 

ขมิ้นชัน (Turmeric) เป็นไม้ล้มลุก มีเหง้าใต้ดิน เนื้อในสีเหลืองอมส้ม มีกลิ่นหอม ตามหลักฐานทางสมุนไพร เราจะใช้เหง้าใต้ดินบดเป็นผง รักษาแผล แมลงกัดต่อย กลากเกลื้อน ป้องกันและรักษาแผลในกระเพาะอาหาร และ รักษาอาการท้องเสีย โดยสารสำคัญของขมิ้นชันที่เป็นสารออกฤทธิ์ คือ curcumin

 

ฤทธิ์ในการรักษาโรคกระเพาะอาหาร

 

Curcumin ช่วยป้องกัน และรักษาแผลในกระเพาะอาหาร โดยเร่งการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อบริเวณที่เป็นแผล ทำให้แผลหายเร็วขึ้น กระตุ้นการหลั่งเมือก (mucin) มาเคลือบกระเพาะอาหารและยับยั้งการหลั่งน้ำย่อยต่าง ๆ ซึ่งเป็นผลจาก ag-turmerone และ curcumin  การทดลองทางคลินิกในผู้ป่วยที่มีอาการปวดท้องจากแผลในกระเพาะอาหารให้ผลการรักษาเทียบเท่ายาลดกรด (ซึ่งมีตัวยา magnesium trisilicate)

 

ฤทธิ์ลดการอักเสบ

 

การศึกษาแบบสุ่ม ปกปิดสองฝ่ายเทียบกับยาหลอกและทดลองให้ยาแบบสลับกลุ่มกัน (randomized, double-blind, placebo controlled, cross-over study) ในผู้ป่วยข้อกระดูกอักเสบเรื้อรังจำนวน 42 คน โดยใช้ยาสมุนไพรที่มีส่วนประกอบของเหง้าขมิ้น 50 มิลลิกรัม/แคปซูล 650 มิลลิกรัม พบว่าการได้รับยาสมุนไพรดังกล่าวสามารถลดความเจ็บปวดที่รุนแรงได้

 

ฤทธิ์ต้านการแพ้

 

โดยออกฤทธิ์ยับยั้งการหลั่งสารhistamine (สารสื่อกลางที่กระตุ้นให้เกิดการแพ้)

 

ฤทธิ์ต้านเชื้อจุลชีพ

 

โดยขมิ้นมีผลยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและสารพิษที่สร้างโดยแบคทีเรียหลายชนิดในหลอดทดลอง และยับยั้งการเจริญเติบโต และฆ่าเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคผิวหนังได้หลายชนิด

 

ฤทธิ์ป้องกันตับอักเสบ

 

พบว่า สารสกัดของขมิ้นสามารถป้องกันการทำลายตับของหนูจากยาพาราเซตามอล  D-galactosamine เอทานอล ได้จากผลการทดลองกับเซลล์ตับในหลอดทดลอง

 

ฤทธิ์ต่อต้านอนุมูลอิสระในร่างกาย

 

ซึ่งพบว่าการทานจะได้ประโยชน์ในการชะลอวัย เนื่องจากฤทธิ์ในการต่อต้านอนุมูลอิสระจะป้องกันให้ร่างกายเสื่อมไปตามไว

 

ปัจจุบัน ในทางสมุนไพร มีแนวคิดที่จะหานวัตกรรมที่จะทำให้รสชาติของวัตถุดิบจากธรรมชาติมีผลต่อรสชาติของผลิตภัณฑ์น้อยที่สุด เช่น กลบกลิ่นและรสชาติของสมุนไพร หรือต้องมีคุณสมบัติละลายน้ำได้ดี ไม่ตกตะกอนและมีความคงตัวดีในน้ำ กระทั่งได้เทคโนโลยีที่ลงตัวที่สุด คือ การใช้เทคโนโลยีนาโนเทคโนโลยี ชนิดเอนแคปซูเลชั่น (Encapsulation)

 

นาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology) หมายถึง เทคโนโลยีหรือการประยุกต์ใช้สารสำคัญระดับอนุภาคหรือสิ่งที่มีขนาดเล็กในระดับนาโนเมตร โดยประมาณในช่วง 1-100 นาโนเมตร โดยสิ่งนั้นมีคุณสมบัติที่เฉพาะก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น  การนำไปใช้เป็นตัวเร่งปฎิกิริยา ใช้ในการตรวจวิเคราะห์หรือวินิจฉัย และ ใช้ในการห่อหุ้มสารสำคัญ (encapsulaton) เพื่อนำส่งในร่างกาย เป็นต้น

 

ตัวอย่างการศึกษาถึงการนำอนุภาคนาโน มาประยุกต์ใช้ในโภชนเภสัชภัณฑ์ ได้แก่ อนุภาคนาโน ของเคอร์คิวมิน (curcumin) เคอร์คิวมินเป็นสารจำพวกโพลีฟีนอลที่สกัดจากเหง้าของขมิ้นชัน (Curcuma longa)

 

เคอร์คิวมิน เป็นสารที่มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยามากมาย ได้แก่เป็น สารต้านออกซิเดชัน (antioxidant) ต้านอักเสบ (antiinflammation) ต้านการเกิดมะเร็ง (anticarcinogenesis) อย่างไรก็ตามเคอร์คิวมินมีการละลายใน น้ำได้น้อย และไม่คงตัวในสภาวะที่เป็นด่างทำให้ดูดซึม ในร่างกายและมีชีวปริมาณออกฤทธิ์ที่ต่ำ

 

ทำให้ นาโนเทคโนโลยีชนิดเอนแคปซูเลชั่น (Encapsulation)     ถูกนำมาใช้เพื่อโภชนเภสัชภัณฑ์ ให้มีความคงตัวมากขึ้นและป้องกันการถูกทำลายโดย การไฮโดรไลซีส (hydrolysis) ภายในร่างกายได้ ทำให้ สารอยู่ในกระแสเลือดได้นานขึ้นและเพิ่มชีวปริมาณ ออกฤทธิ์ทางชีวภาพเพิ่มขึ้นด้วย

 

อ้างอิงจาก

1) http://www.medplant.mahidol.ac.th/pubhealth/curcuma.html

2)  การประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยีในโภชนเภสัชภัณฑ์ (Application of nanotechnology in nutraceuticals) วรางคณา วารีสน้อยเจริญ ภบ, PhD.ภาควิชาอาหารและเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3) Lima CF, Pereira-Wilson C, Rattan SIS. Curcumin induces heme oxygenase-1 in normal human skin fibroblasts through redox signaling: relevance for anti-aging intervention. Molecular Nutrition and Food Research. 2011;55(3):430–442.  [PubMed]

4) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3569896/?report=classic

5)  A. L. Brody. Nanocomposite technology in food packaging. Food Technol. 61(10): 80-83 (2007).

6) X. Y. Wang, Y. Jiang, Y.-W. Wang, M.-T. Huang, C.-T. Ho and Q. Huang. Enhancing antiinflammation activity of curcumin through O/Wnanoemulsions. Food. Chem. 108(2): 419-424(2008).

7) C. Mohanty and S. K. Sahoo. The in vitro stability and in vivo pharmacokinetics of curcumin prepared as an aqueous nanoparticulate formulation. Biomaterials 31: 6597-6611 (2010).

8) M. M. Yallapu, B. K. Gupta, M. Jaggi and S. C.Chauhan. Fabrication of curcumin encapsulated PLGA nanoparticles for improved therapeutic effects in metastatic cancer cells. J. Colloid Interface Sci. 351: 19-29 (2010).