รู้จักภาวะ Burn Out และ Check-list ตรวจสุขภาพด้วยตัวคุณเอง

รู้จักภาวะ Burn Out และ Check-list ตรวจสุขภาพด้วยตัวคุณเอง

ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวใหญ่ในวงการสุขภาพว่าองค์กรอนามัยโลก (WHO) รับรองภาวะหมดไฟหรือ Burn Out เป็นโรคชนิดหนึ่ง

Burn Out คืออาการเครียดหงุดหงิดไม่มีสมาธิ บั่นทอนคนวัยทำงาน ถูกจัดอยู่ในภาวะทางการแพทย์ระดับรุนแรงที่สุด เพราะพัฒนาเป็นโรคซึมเศร้าจนอาจฆ่าตัวตายได้ โดยมีการให้คำจำกัดความของภาวะหมดไฟในการทำงาน ว่า เป็นอาการที่เป็นผลมาจากความเครียดในการทำงานเรื้อรัง และยังได้รับการจัดการดูแล แบ่งลักษณะอาการได้ดังนี้ 

1.รู้สึกหมดพลัง หรือเหนื่อยล้า

2.รู้สึกว่าจิตใจห่างเหินจากงานมากขึ้น มีทัศนคติด้านลบต่องาน

3.ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง

ซึ่งเกณฑ์ทั้ง 3 ข้อ เป็นการวินิจฉัยหลักที่องค์การอนามัยโลกรับรอง

ดร.นพ.วรตม์ โชติพิทยสุนนท์ จิตแพทย์และโฆษกกรมสุขภาพจิต ได้อธิบายผ่านปลายสายว่า ภาวะหมดไฟ มีการศึกษามาค่อนข้างยาวนานประมาณ 40-50 ปีที่แล้ว มีการศึกษามาเรื่อยๆ หลายร้อยงานวิจัย เช่น สาเหตุที่ทำให้คนหมดไฟ หรือผลกระทบที่เกิดจากภาวะที่คนหมดไฟ

“สาเหตุผู้มีภาวะหมดไฟในการทำงานจริงๆ แล้วมีได้หลายประการมากๆ ครับ โรคเบิร์นเอาต์มีตั้งแต่เรื่องเกี่ยวกับภาระงานที่บางครั้งก็หนักเกินไป ไม่สามารถจัดการงานที่ตัวเองมีอยู่ได้ ปัญหาเรื่องความสัมพันธ์จากเพื่อนร่วมงาน หัวหน้า ลูกน้อง ปัญหาบุคลิกภาพในการทำงาน เช่น มีบุคลิกภาพที่ไม่สามารถจัดการกับงานได้ ไม่สามารถวางแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือแม้แต่ปัญหาส่วนตัว เช่น มีปัญหาส่วนตัวที่อื่นมาแล้วไม่สามารถทำงานได้ ก็มีความเครียดสะสม

สิ่งแวดล้อมในการทำงานก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนผูกพันในการทำงาน ปัจจัยเรื่องคนคงเป็นเรื่องสำคัญที่สุดครับ เพื่อนร่วมงาน หัวหน้างานเอง ลูกน้องที่ทำงานเอง ก็มีส่วนอย่างมากว่า คนจะรักองค์กร รู้สึกดีต่อองค์กร อยากมาทำงานหรือเปล่า ก็ขึ้นอยู่กับคน สภาพแวดล้อม ถ้าที่ทำงานมันแออัด สภาพอากาศร้อนจัด อากาศไม่ถ่ายเท มีเสียงดังรบกวนตลอดเวลาการทำงาน ตรงนี้ก็ทำให้คนมีสิทธิที่จะรู้สึกไม่อยากมาทำงาน แล้วก็รู้สึกเบิร์นเอาต์ได้เหมือนกัน

การประกาศยกระดับอันตรายของภาวะ Burn Out เป็นโรคที่ควรได้รับการใส่ใจ ทำให้หลายองค์กรต้องตระหนักและเพิ่มมาตรการดูแลสุขภาพจิตของพนักงานมากขึ้น ในขณะเดียวกันคนในสังคมก็ต้องทำความเข้าใจโรคนี้ให้มากขึ้นและหันมาสำรวจตัวเองรวมถึงใส่ใจคนรอบข้าง ให้องค์กรกลายเป็นองค์กรที่มีความสุข มีสุขภาวะที่ดี และนำไปสู่ประสิทธิภาพการทำงานที่ดีมากขึ้นอีกด้วย

ด้วยความปราถนาดี

Interpharma Thailand

อ้างอิงจาก : HonestDoc, Manager