นอนมากขึ้น = ทำงานได้มากขึ้น

การนอนหลับ คือ การพักผ่อนที่ดีที่สุด และเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าการกินอาหารเลยทีเดียว เพราะการนอนคือช่วงเวลาที่ร่างกายได้หยุดพักอย่างเต็มที่ เพื่อเตรียมพร้อมรับกับความเหนื่อยล้าที่จะมาถึงในวันถัดไป

อย่างไรก็ตาม สำหรับบางคน ภาระ หน้าที่การงานอาจเป็นเรื่องสำคัญกว่าการพักผ่อน หลายคนทุ่มเทเวลาที่ควรนอนไปกับการทำงาน ยอมอดหลับอดนอนเพื่อทำงานให้สำเร็จลุล่วง เพียงเพื่อให้ได้งานที่มากขึ้น แต่จริง ๆ แล้วการนอนน้อยลง 1 ชั่วโมงนั้น ผลที่ได้รับกลับตรงกันข้ามกับความสำเร็จที่เพิ่มขึ้น เมื่อเรานอนน้อยลง 1 ชั่วโมง จะทำให้ประสิทธิภาพการทำงาน สุขภาพ และความสามารถในการคิดลดลง

โดยเรื่องนี้ ศาสตราจารย์ เค. แอนเดอร์ส อีริคสัน (K. Anders Ericsson) นักจิตวิทยาชาวสวีเดน ได้ทำการวิจัยไว้ตั้งแต่ปี ค..1993 เป็นผลงานชิ้นโบแดงก่อนจะนำมาซึ่งกฎ 10,000 ชั่วโมงสู่การเป็นผู้มีสมรรถภาพชั้นเลิศ งานวิจัยดังกล่าวได้ระบุว่า ปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการทำงานเต็มสมรรถภาพคือการนอนหลับโดยคนที่ทำงานได้ดีที่สุด จะมีการนอนเฉลี่ยววันละ 8 ชั่วโมง 36 นาที เมื่อเทียบกับชาวอเมริกันทั่วไปที่นอนเฉลี่ยเพียงวันละ 6 ชั่วโมง 51 นาทีในคืนวันทำงาน

นอกจากนี้ ในงานวิจัยของศาสตราจารย์อีริคสันที่เกี่ยวกับผู้มีสมรรถภาพในการทำงานชั้นเลิศ ซึ่งรวมถึงนักดนตรี นักกีฬา นักแสดง และนักหมากรุก ยังได้ระบุอีกว่าการพักผ่อนที่มากขึ้นสามารถสร้างผลลัพธ์สัมฤทธิ์สูงสุดได้ โดยศาสตราจารย์อีริคสันได้ค้นพบว่าคนที่มีสมรรถภาพเป็นเลิศในแต่ละวงการนั้น มักจะฝึกฝนอย่างเข้มข้นไม่เกิน 90 นาที โดยผู้ทีมีสมรรถภาพมากที่สุดจะมีการทำงานเป็นช่วง ๆ และมีการพักเป็นระยะ ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงอาการเหนื่อยล้า และเพื่อให้แน่ใจว่าร่างกายของพวกเขานั้นจะกลับคืนสู่สภาพเดิม เพื่อให้พวกเขาพร้อมเดินหน้าต่อในวันถัด ๆ ไป

การนอนน้อยกว่า 6 ชั่วโมง นำไปสู่สมรรถภาพการทำงานและคุณภาพของงานที่ลดต่ำลง มีการประมาณการว่าต้นทุนของการสูญเสียประสิทธิภาพการทำงานเนื่องจากการอดนอนนั้นอยู่ที่ประมาณคนละ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี นอกจากนี้ยังเป็นปัจจัยเสี่ยงอันดับต้น ๆ ที่ทำให้เกิดความเหนื่อยล้าจากการทำงานอีกด้วย ดังนั้น หากเราต้องการประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน สิ่งหนึ่งที่เราต้องทำเลยก็คือการนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอนั่นเอง

อย่าให้การอดนอนมาฉุดรั้งเราจากความสำเร็จ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ การทำงานเป็นช่วง และหยุดพักเป็นระยะ จะทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มขึ้นได้ รวมถึงการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อให้ร่างกายได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ พึงระลึกไว้เสมอว่าหากเราต้องการพลังในการเพิ่มขึ้น 1 ชั่วโมง ก็ควรจะนอนเพิ่มขึ้นให้ได้อีก 1 ชั่วโมงเช่นเดียวกัน

.

ด้วยความปรารถนาดี

Interpharma Thailand

.

ข้อมูลอ้างอิงจาก หนังสือกิน หลับ ขยับตัว