จูบเพียง 10 วิ แลกเปลี่ยนแบคทีเรียถึง 80 ล้านตัว !!! จูบพร่ำเพรื่อ ต้องระวัง !!!

จูบเพียง 10 วิ แลกเปลี่ยนแบคทีเรียถึง 80 ล้านตัว !!! จูบพร่ำเพรื่อ ต้องระวัง !!!

ความรู้เรื่องจูบรับวาเลนไทน์

รู้หรือไม่? ทุกๆ การจูบส่งผลต่อสุขภาพของคู่จูบ สามารถส่งผลทั้งในด้านบวกและด้านลบ ขึ่นอยู่กับสุขภาพในช่องปากนั้นเอง!

เพราะในช่องปากประกอบด้วยจุลินทรีย์มากกว่า 278 ชนิด ประกอบด้วย 2 ประเภทหลักๆ คือ “โปรไบโอติก” แบคทีเรียตัวดีที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกัน ป้องกันฟันผุ คราบพลัค และกลิ่นปาก อีกประเภท คือ “เชื้อก่อโรค” ที่เป็นสาเหตุของกลิ่นปาก ฟันผุ เหงือกอักเสบ คราบพลัค และโรคปริทันต์ทั้งหลาย

ทุกๆ การจูบเพียง 10 วินาทีจะมีการแลกเปลี่ยนแบคทีเรียมากถึง 80 ล้านตัว เปรียบเสมือนการแลกเปลี่ยนสุขภาพช่องปากของกันและกัน ถ้าช่องปากเปี่ยมด้วยโปรไบโอติก หรือ แบคทีเรียตัวดี นอกจากจะปากสะอาดสดชื่น แล้วยังช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้กันและกันผ่านการจูบด้วย

ในทางตรงกันข้ามถ้าช่องปากเสียสมดุล เปี่ยมด้วยแบคทีเรียก่อโรค นอกจากจะมีกลิ่นแปลกๆ ไม่ชวนโรแมนติกแล้วยังทำให้คู่จูบได้รับแบคทีเรียเหล่านี้ไปด้วย ถ้าจูบกันบ่อยเข้าก็จะพาให้เสียสุขภาพช่องปากไปกันทั้งคู่

ดังนั้นการจูบ กอด ใดๆ ควรเก็บไว้ทำในวัยที่เหมาะสม สถานที่ดีและสะอาดกับคนที่ใช่  Right Time , Right Place กับ The Right One  จะมีคุณค่าชวนโรแมนติกกว่ามากมายนัก

ไม่ใช่จูบกับคนที่เพิ่งรู้จักกัน ไม่รู้ว่าดูแลอนามัยช่องปากดีแค่ไหน

เพราะโปรไบโอติก สำคัญต่อทั้งช่องปากของเราและคนที่คุณรัก การแปรงฟันด้วยยาสีฟันสูตรโปรไบโอติก YUUU Toothpaste จะช่วยเสริมการเจริญเติบโตของโปรไบโอติกในช่องปาก ใช้เป็นประจำเพื่อปากสะอาดสดชื่น ป้องกันฟันผุ คราบพลัค และให้ช่องปากเปี่ยมด้วยโปรไบโอติก

วาเลนไทน์ปีนี้ YUUU ชวนคุณเตรียมจูบให้พร้อมด้วยโปรไบโอติก ให้จูบอันดูดดื่ม ทั้งโรแมนติก และสร้างภูมิคุ้มกันให้คนที่คุณรักไปพร้อมๆ กัน

อ้างอิงจาก : พญ.ธิดากานต์, KISS โดย ชลชิธา ตั้งวรมลคง และจิตตมาส เอกวิภพ

ด้วยความปรารถนาดี

Interpharma Thailand