หน้าฝนต้องระวัง! 5 โรคร้ายไม่น่ารักที่มักมาพร้อมกับฝน

หน้าฝนต้องระวัง! 5 โรคร้ายไม่น่ารักที่มักมาพร้อมกับฝน

เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการกันแล้ว แม้จะเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความชุ่มฉ่ำ แต่ก็ชุกชุมไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ เพราะสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับความชื้นที่เพิ่มขึ้น นำมาซึ่งเชื้อไวรัสและแบคทีเรียบางชนิดที่ทำให้เกิดโรค โดยเฉพาะ 5 โรคยอดฮิตเหล่านี้

  1. โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เช่นไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ คออักเสบ หลอดลมอักเสบ ปอดบวม ฯลฯ เกิดจากสภาพอากาศที่แปรปรวนบวกกับเชื้อไวรัสและแบคทีเรียที่ปนเปื้อนในอากาศที่ชื้น และมีการแพร่กระจายที่ง่าย เพียงแค่ไอ จาม อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยก็มีโอกาสติดเชื้อได้แล้ว
  1. โรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร เช่นท้องเดิน ท้องร่วงเฉียบพลัน อาหารเป็นพิษ ตับอักเสบ ฯลฯ เกิดจากการรับประทานอาหารที่ปนเปื้นเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุให้เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารและลำไส้
  1. โรคมือ เท้า ปาก พบได้บ่อยในเด็กอายุต่ำกว่า 10 ขวบ สาเหตุเกิดจากสภาพอากาศที่เย็นและชื้น ไวรัสที่เป็นตัวการทำให้เกิดโรคมือ เท้า ปาก มีการแพร่พันธุ์อย่างรวดเร็วมากเป็นพิเศษ ทำให้เด็กเล็กที่ได้รับเชื้อไวรัสเหล่านี้จากการติดมากับมือหรือของเล่นที่เปื้อนน้ำลาย น้ำมูก เกิดการติดเชื้อได้ง่าย

.

  1. โรคที่มียุงเป็นพาหะ เช่นไข้เลือดออกที่มีพาหะจากยุงลาย โดยกว่าร้อยละ 80 นั้นมักเกิดจากยุงลายที่อยู่ในที่พักอาศัย ต้องกำจัดลูกน้ำยุงลายให้หมดไป โดยเฉพาะในจุดที่มีน้ำท่วมขัง และพยายามป้องกันไม่ให้คนในครอบครัวและตัวเองโดนยุงกัดด้วย
  1. โรคฉี่หนู เกิดจากการสัมผัสกับน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อ โดยเฉพาะเชื้อโรคที่มาพร้อมกับน้ำท่วมขัง น้ำเสียในท่อระบายน้ำ จึงควรหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำในพื้นที่ที่อาจมีการปนเปื้อนเชื้อปัสสาวะจากสัตว์นำโรค หรือหากมีความจำเป็น ควรสวมรองเท้าบู๊ตป้องกันทุกครั้ง

นี่เป็นเพียง 5 โรคที่สามารถพบได้บ่อยในฤดูนี้ อย่างไรก็ตามยังมีโรคร้ายอื่น ๆ ที่สามารถเกิดขึ้นได้อีก จึงต้องดูแลตัวเองให้ดีด้วยการหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ หมั่นออกกำลังกายและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแกร่ง ก็จะมีสุขภาพดีตลอดช่วงฤดูฝนได้ไม่ยาก

ด้วยความปรารถนาดี

Interpharma Thailand