ทราบหรือไม่ว่า? บนผิวหนังของเรานั้นมีแบคทีเรียหลายชนิดอาศัยอยู่ แม้คำว่า ‘แบคทีเรีย’ จะมีความหมายในแง่ลบหากแต่ ‘แบคทีเรียบางชนิด’ ก็เป็นประโยชน์ต่อร่างกายของเราอย่างคาดไม่ถึง และอาจเป็นตัวบ่งชี้ของสุขภาพอนามัยของคนคนนั้นได้อีกด้วย

จากการศึกษาโดยเก็บตัวอย่างผิวหนัง นักวิทยาศาสตร์ใช้เทคนิควิธีการด้านพันธุกรรมในการตรวจหา DNA หรือเชื้อพันธุ์ของจุลินทรีย์เหล่านั้นเพื่อแจกแจงชนิดหรือประเภทอย่างแม่นยำ พบว่าแบคทีเรียหรือจุลินทรีย์บนผิวหนังเหล่านั้นมีมากมายและหลากหลาย ทั้งในตัวอย่างของเหล่าอาสาสมัครที่ยินยอมให้เก็บตัวอย่างผิวหนังจากส่วนต่างๆ ของร่างกาย ซึ่งผิวหนังของแต่ละคนจะมีความแตกต่างกันไป ทั้งผู้ที่มีผิวแห้งและผิวมัน

ประเด็นที่น่าสนใจคือ ‘บริเวณผิวแห้ง’ อย่างที่ปลายแขนจะมีแบคทีเรียมากที่สุดและหลายชนิดที่สุด นักวิจัยอธิบายว่า ผิวหนังบริเวณที่แห้งมักจะเป็นที่เปิดและสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าบริเวณอื่น ซึ่งตัวอย่างแบคทีเรียที่ได้จากผิวหนังบริเวณที่แห้ง อาจเป็นแบคทีเรียประเภทชั่วคราว ไม่ใช่ชนิดที่ปักหลักอยู่อย่างถาวร

เนื่องจากผิวหนังของเราเป็นปราการด่านแรกในการป้องกันเชื้อโรคต่างๆ ที่จะเข้าสู่ร่างกาย ฉะนั้นผิวหนังจึงเป็นจุดที่ต้องสัมผัสกับแบคทีเรียหรือเชื้อต่างๆ ที่ตาของเรามองไม่เห็น จะเป็นการดีหากนักวิทยาศาสตร์หรือนักวิจัยสามารถทำความเข้าใจและค้นคว้าประโยชน์จากแบคทีเรียบนผิวหนัง เนื่องจากปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังมีความรู้ไม่เพียงพอเกี่ยวกับเรื่องนี้ หากแต่มีสมมุติฐานของนักวิจัยที่ออกมาระบุว่า สภาพแวดล้อมด้านแบคทีเรียบนผิวหนังของคนเราสามารถบ่งบอกถึงชนิดหรือประเภทของโรคาพยาธิที่คุกคามผู้นั้นอยู่ก็เป็นได้

ข้อมูลจาก : เว็บไซต์ VOATHAI

ด้วยความปรารถนาดี
Interpharma Thailand