มะเร็งลำไส้ถือเป็นโรคแห่งยุคปัจจุบันอย่างแท้จริง เพราะ ตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมอาหาร เมนูอาหารที่มีน้ำตาล เนื้อสัตว์ และใช้ความร้อนสูงได้รับความนิยมมากขึ้นเท่าใด ก็สอดคล้องกับจำนวนผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อย่างมีนัยยะสำคัญ

 

อย่างไรก็ตามมะเร็งลำไส้ถือเป็นโรคหนึ่งที่สามารถป้องกัน และรักษาให้หายได้ในระยะเริ่มต้น ถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีความเสี่ยง ใส่ใจ 5 พฤติกรรมที่จะช่วยให้คุณสังเกตมะเร็งลำไส้ได้ทันเวลา

 

1) ตรวจมะเร็งลำไส้เป็นประจำ เป็นเรื่องง่ายๆที่ทำได้เป็นประจำทุกปี อาจตรวจเลือดที่ปนกับอุจจาระ หรือการส่องกล้อง อย่ากลัวที่จะตรวจด้วยการส่องกล้อง เพราะปัจจุบันการส่องกล้องลำไส้ใหญ่เดี๋ยวนี้ก้าวหน้ามากแล้ว

 

2) สังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงของสุขภาพ โดยเฉพาะระบบทางเดินอาหาร และระบบลำไส้ ถ้าคุณมีอายุเกิน 40 ปี ให้คอยสังเกตให้ดี เช่น อุจจาระมีมูกเลือด ท้องผูกติดต่อกันบ่อยๆ ท้องเสียสลับท้องผูกบ่อยๆ ท้องอืด ปวดท้อง เบื่ออาหาร น้ำหนักตัวลด มีอาการโลหิตจาง ควรไปตรวจมะเร็งลำไส้ทันที

 

3) รักษาน้ำหนักตัว และหมั่นออกกำลังกายสม่ำเสมอ เพราะดัชนีมวลกาย (BMI) ที่เพิ่มขึ้นทุกๆ 5kg/m2 จะทำให้อัตราการเกิดโรคมะเร็งลำไส้เพิ่มขึ้นร้อยละ 25

 

4) กินอาหารไขมันต่ำ เส้นใยสูง และเน้นอาหารสุขภาพ “น้ำตาลต่ำ เกลือต่ำ ไขมันต่ำ และเส้นใยสูง” ลดไขมันสู่ลำไส้ใหญ่ จะช่วยลดการเกิดสารพิษในลำไส้

 

5) ถ่ายอุจจาระให้เป็นเวลา อย่าปล่อยให้อุจจาระเก่าตกค้างเป็นมลพิษ

 

ความเสี่ยงที่สำคัญของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่นอกจากพฤติกรรมการกินแล้วก็คือ “อายุ” จากสถิติแล้วผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ร้อยละ 80 มีอายุเกิน 45 ปี นั้นหมายความว่าถ้าคุณมีอายุมากขึ้น ก็ถึงเวลาแล้วที่จะปรับพฤติกรรม หันมาใส่ใจมะเร็งลำไส้ใหญ่ให้มากขึ้นด้วย

 

ด้วยความปรารถนาดี

Interpharma Thailand