โพรไบโอติก หรือจุลินทรีย์ในลำไส้ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย อย่าง Lactobacilli และ Bifidobacteria หากจุลินทรีย์เหล่านี้ได้รับสารอาหาร (พรีไบโอติก) ก็จะช่วยส่งเสริมให้จุลินทรีย์ชนิดดีเติบโตและมีชีวิตอยู่ต่อไปในลำไส้ ซึ่งส่งผลดีต่อร่างกายอย่างมาก ตัวอย่างสารอาหารที่เป็นประโยชน์ ได้แก่ oligofructose, fructo oligosaccharides, inulin, polyfructose, chicory root extract โดยจุลทรีย์ที่อาศัยอยู่ในระบบทางเดินอาหารของมนุษย์ซึ่งไม่ก่อให้เกิดโทษต่อร่างกายมีหน้าที่หลักในการช่วยส่งเสริมสุขภาพ ดังนี้

1) ทำให้ร่างกายมีระบบภูมิต้านทานที่สมดุลและทำหน้าที่ปกติ
2) กระตุ้นให้ร่างกายสามารถทำหน้าที่ได้เต็มที่ ทำให้มีผลดีต่อสุขภาพในภาพรวม
3) ควบคุมให้ลำไส้เคลื่อนไหวได้เป็นปกติทำให้เนื้อเยื่อต่างๆ ของลำไส้ทำงานได้อย่างสมบูรณ์

ที่สำคัญจุลินทรีย์ชนิดดี หรือสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเหล่านี้ ยังทำหน้าที่ดูดซึมและซ่อมแซมการสึกหรอได้อย่างเหมาะสม ส่งผลดีต่อระบบขับถ่าย และช่วยให้จุลชีพต่างๆ ในลำไส้อยู่อย่างปกติ ทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารเต็มที่และสร้างระบบภูมิต้านทานต่อโรคต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

จุลินทรีย์ชนิดดีหรือ ‘โพรไบโอติก’ นั้นจะต้องเป็นจุลชีพที่มีในร่างกายมนุษย์อยู่แล้วและต้องคงสภาพที่ ‘มีชีวิต’ ซึ่งทนต่อสภาพกรดและอยู่ในน้ำได้ดี เนื่องจากโพรไบโอติกจะยึดเกาะกับเนื้อเยื่อบุผนังลำไส้ ซึ่งในปัจจุบันเราสามารถรับประทานอาหารเสริมที่มีส่วนประกอบของ โพรไบโอติก และ พรีไบโอติก ได้อย่างพร้อมกันเพื่อส่งเสริมให้เกิดคุณประโยชน์ต่อร่างกายได้อย่างเต็มที่อีกด้วย

ข้อมูลจาก : บทความปริทัศน์ ‘โปรไบโอติก’ โดย อุทัย เก้าเอี้ยน

ด้วยความปรารถนาดี

Interpharma Thailand