ทราบหรือไม่ว่า โรคกระดูกพรุนคือหนึ่งในโรคสาธารณสุขที่สำคัญของคนไทย เพราะเมื่อดูตัวเลขแล้วน่าตกใจมาก พบว่าประมาณร้อยละ 50 ของผู้หญิง และร้อยละ 20 ของผู้ชายที่อายุมากกว่า 65 ปี มักจะเกิดอาการกระดูกหักที่เกี่ยวเนื่องกับกระดูกพรุน ซึ่งเกิดจากกอุบัติเหตุที่ไม่ได้ร้ายแรงอะไร แต่เนื่องจากกระดูกเปราะและหักง่าย

 

โรคกระดูกพรุน คือ โรคที่มีการสลายของเนื้อกระดูกอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดรูเล็กๆ เป็นโพรงภายในกระดูกจำนวนมาก ความหนาแน่นของเนื้อกระดูกลดลงหรือโปร่งบางมากขึ้น ทำให้กระดูกเปราะและเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกหักได้ง่ายขึ้น

 

กระบวนการการเกิดโรคกระดูกพรุนใช้เวลาเกิดขึ้นเป็นระยะเวลาต่อเนื่องยาวนานเป็นปี โดยไม่สามารถสังเกตได้ หรือไม่สามารถรู้สึกได้จนกว่ากระดูกหัก หรือเกิดการค่อมโค้งผิดรูปของกระดูกสันหลัง เนื่องจากกระดูกทรุดและตัวเตี้ยลงอย่างชัดเจน

 

จากข้อมูลการศึกษาพบว่า กระดูกสะโพกหักเป็นภาวะกระดูกหักที่ร้ายแรงและบั่นทอนสุขภาพทั้งร่างกาย จิตใจของผู้ป่วยเองและผู้อยู่รอบข้าง ทั้งที่เดิมที่ผู้นั้นอาจจะอยู่ได้ด้วยตัวเอง แต่กลับจะต้องเป็นผู้ที่ต้องพึ่งพาผู้อื่น หรืออย่างน้อยก็ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยเดินไปเป็นระยะเวลานาน และประมาณร้อยละ 50 ที่จะต้องใช้ตลอดไป

 

เนื่องจากสาเหตุหลักของโรคกระดูกพรุนคือ “อายุ” ที่ยิ่งมากขึ้น การสร้างมวลกระดูกใหม่เพื่อทดแทนมวลกระดูกเก่าจะลดน้อยลงเรื่อยๆ ทำให้เป็นโรคที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ การป้องกันโรคกระดูกแต่เนิ่นๆ จึงสำคัญมาก โดยพบว่าในผู้หญิงจะมีการสร้างมวลกระดูกลดน้อยลงเมื่อเข้าสู่วัย 30 ปี

 

การป้องกันโรคกระดูกพรุนสามารถทำได้ด้วยการเสริมสารอาหารที่ช่วยสร้างมวลกระดูก เข่น แคลเซียม และ CBP สารสำคัญที่ช่วยเพิ่มการดูดซึมของแคลเซียม ซึ่งพบได้จำนวนไม่มากในนมแม่และนมวัว

 

ขอแนะนำ PreBO ผลิตภัณฑ์โภชนเภสัชบำรุงกระดูกจาก Interpharma ที่มี CBP สูงเทียบเท่ากับนม 53 ลิตร! ทานวันละ 1 เม็ด ช่วยเสริมความแข็งแรงของกระดูก เพิ่มความหนาแน่นของมวลกระดูก ป้องกันโรคกระดูกพรุน

 

ด้วยความปรารถนาดีจาก

Interpharma Thailand 

สนใจรายละเอียดข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามผ่านทาง Line official account