‘โปรไบโอติก’ เป็นจุลินทรีย์ที่สร้างประโยชน์ต่อร่างกาย ช่วยให้สุภาพแข็งแรง ส่งเสริมให้ระบบต่างๆ ทำงานได้ดี ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ หรือ health food หมายถึง สารที่ร่างกายได้รับเข้าไปซึ่งจะช่วยเข้าไปทำหน้าที่กระตุ้นให้ร่างกายสามารถทำหน้าที่เต็มที่ ทำให้เกิดผลดีต่อสุขภาพในภาพรวม หรืออาจทำให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกายและจิตใจมากกว่าผลลัพธ์ของอาหารทั่วไป จุดประสงค์สำคัญของ ‘โปรไบโอติก’ ก็เช่นกัน มักเน้นไปที่การเข้าไปช่วยในเรื่องของระบบทางเดินอาหาร โดยจะไปควบคุมให้ลำไส้ให้เคลื่อนไหวได้เป็นปกติ ทำให้เนื้อเยื่อต่างๆ ของลำไส้สมบูรณ์ ทำหน้าที่ทั้งดูดซึมและซ่อมแซมการสึกหรอได้อย่างเหมาะสม ทำให้ผู้รับประทานโปรไบโอติกสามารถขับถ่ายได้ตามปกติ ทั้งนี้ โปรไบโอติก ยังช่วยคงสมดุลและฟื้นฟูลำไส้ให้มีความสมดุล ทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารเต็มที่และมีภูมิต้านทานต่อโรคต่างๆ

ที่น่าสนใจคือ โปรไบโอติก โดยเฉพาะ Lactobacillus rhamnosus GG จะเข้ามาทำหน้าที่ช่วยลด ‘ภาวะอักเสบของลำไส้’ โดยการปรับสภาพภูมิคุ้มกันทำให้ระดับ Ig A ลดลงในช่วงโรคกำเริบ ทำให้เยื่อบุลำไส้หลั่งสารพิษออกมาน้อยลง นอกจากนี้ยังช่วยปรับลดปริมาณจุลินทรีย์ในลำไส้ซึ่งเป็นสาเหตุการอักเสบ โปรไบโอติกจึงเป็นตัวช่วยหนึ่งที่ช่วยลดอาการอักเสบได้เป็นอย่างดี รวมถึงอาการอักเสบจากการผ่าตัดลำไส้เล็กเปิดช่องไว้หน้าท้อง จากงานวิจัยพบว่า โปรไบโอติกสามารถลดการอักเสบซ้ำจากร้อยละ 100 ให้เหลือเพียงร้อยละ 15 โดยการใช้ Lactobacillus ร่วมกับ Bifidobacterium และ S.saliralium

ข้อมูลจาก : บทความปริทัศน์ ‘โปรไบโอติก’ โดย อุทัย เก้าเอี้ยน
ด้วยความปรารถนาดี
Interpharma Thailand