ทราบหรือไม่ว่าใน 1 วัน นักโภชนาการแนะนำให้รับประทานผักและผลไม้อย่างน้อยวันละ 400 กรัม แต่ที่น่าตกใจคือคนไทยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 75) กินผักและผลไม้ต่ำกว่าเกณฑ์ ซึ่งการรับประทานผักและผลไม้ไม่เพียงพอต่อร่างกาย แน่นอนว่าจะนำมาสู่ภาวะความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจและโรคมะเร็ง
.
องค์การอนามัยโลกแนะนำให้ ในแต่ละวันควรบริโภคผักและผลไม้จำนวน 400 กรัม ซึ่งถือเป็นเกณฑ์ขั้นต่ำ หากเทียบง่ายๆ จะเท่ากับปริมาณ 4-6 ทัพพี แต่หากเป็นผักสุกต้องเพิ่มเป็น 2 เท่า จากผลการวิจัยพบว่า การกินผักและผลไม้อย่างน้อยวันละ 400 กรัม จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจได้ร้อยละ 33 และโรคมะเร็งได้ร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับคนที่กินผักและผลไม้ต่ำกว่าเกณฑ์

.
การรับประทานผักสดและผลไม้ ไม่ควรเจาะจงกินชนิดใดชนิดเดียวซ้ำๆ แต่ควรกินผักผลไม้ให้หลากหลาย ล้างผักและผลไม้ก่อนกินให้ถูกวิธีเพื่อลดเชื้อโรคและยาฆ่าแมลง รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงผักและผลไม้ที่มีปริมาณน้ำตาลและแป้งสูง เนื่องจาจะทำให้ร่างกายได้รับพลังงานมากเกินไป
.
สำหรับท่านที่ไม่ชอบกินผัก ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์สุขภาพที่จะเข้ามาช่วยเพิ่มใยอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย เนื่องจากใยอาหารเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยในเรื่องการขับถ่าย ควบคุมน้ำหนัก ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด เมื่อทานอย่างต่อเนื่อง ยังสามารถควบคุมระดับไขมันคอเลสเตอรอล และที่สำคัญคือการลดความเสี่ยงในการเป็นโรคร้ายแรงที่อาจตามมา อาทิ โรคหัวใจ ความดันโลหิต ไขมันอุดตันในเส้น และโรคมะเร็ง
.

ข้อมูลจาก : เว็บไซต์ voice TV21

ด้วยความปรารถนาดี
Interpharma Thailand

 

InuFOS