กลไกการขับถ่ายในร่างกายของมนุษย์ถูกออกแบบมาอย่างเป็นระบบ น้อยครั้งที่จะเกิดความผิดพลาด แต่ในความเป็นจริงหลายท่านยังคงประสบปัญหาจากอาการ ‘ท้องผูก’ แต่อย่าเพิ่งถอดใจไปว่าจะต้องทนกับอาการท้องผูกไปตลอดชีวิต เพราะเรามีคำแนะนำที่จะช่วยออกแบบอุจจาระของคุณให้ดีขึ้น ทำให้อุจจาระอ่อนนุ่มง่ายต่อการขับถ่าย การแก้อาการท้องผูกจึงไม่ใช่เรื่องยากเพียงปฏิบัติตาม 3 วิธีดังนี้

  • อำนวย ‘วัตถุดิบ’ ในการผลิตอุจจาระที่ดี

กำหนดสัดส่วนในการรับประทานอาหารประเภทเส้นใยให้มากขึ้น อาหารที่มีเส้นใย ยกตัวอย่างเช่น ธัญพืช สาหร่ายทะเล เห็ดต่างๆ ผักชนิดที่สามารถกินได้ทั้งรากและหัว ผักและผลไม้อื่นๆ เหล่านี้เป็น ‘วัตถุดิบ’ ที่จะช่วยให้ลำไส้ใหญ่ผลิตอุจจาระที่ดี ในทางตรงกันข้ามถ้าคุณกินแต่อาหารขยะ อาหารที่ไม่มีเส้นใย รับรองว่าสมรรถลำไส้ใหญ่ก็จะถดถอยลง จนในที่สุดก็จะเริ่มหยุดทำงาน

  • ฝึกพลังของการขับถ่าย

ทราบหรือไม่ว่า ‘การออกกำลังกาย’ เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรง ผิดกับคนที่ไม่ออกกำลังกายเลย กล้ามเนื้อจะเสื่อมถอย ส่งผลให้การบีบตัวของลำไส้อ่อนแรง แม้แต่ลำไส้ก็หย่อนลง ลำไส้จะไร้เรี่ยวแรงในการขับดันอุจจาระ ดังนั้นการที่จะสามารถขับถ่ายอุจจาระได้ทุกวันจึงต้องมีกล้ามเนื้อหน้าท้อง กล้ามเนื้อเอวที่แข็งแรง และลำไส้ที่สามารถบีบตัวได้ดี

  • สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในลำไส้ด้วย ‘แล็กติกแอซิดแบคทีเรีย’

หาวิธีในการเสริม แล็กติกแอซิดแบคทีเรีย (Lactic Acid Bacteria) ให้เพียงพอทุกวัน จุลินทรีย์ชนิดดีตัวนี้จะช่วยข่มจุลินทรีย์ชนิดไม่ดี ทำให้ลำไส้มีคุณสมบัติเป็นกรดอ่อนๆ เอื้อให้ลำไส้มีสภาพแวดล้อมที่ดี เกิดการก่อตัวขึ้นของอุจจาระที่ดี แล็กติกแอซิดแบคทีเรียเป็นจุลินทรีย์ที่เราจะได้รับผ่านการรับประทานอาหารที่ประกอบไปด้วยใยอาหาร เมื่อกินเส้นใยมาก แล็กติกแอซิดแบคทีเรียจะเข้ามาอยู่ในลำไส้และแพร่พันธุ์อย่างรวดเร็ว ลำไส้ใหญ่จะอยู่ในสภาพสมดุลและพร้อมในการขับถ่าย

สำหรับคนที่ไม่รับประทานอาหารประเภทผัก ผลไม้ ธัญพืช ก็สามารถเสริมสร้างแล็กติกแอซิดแบคทีเรียได้เช่นกัน เนื่องจากปัจจุบันมีการคิดค้นและพัฒนา ผลิตภัณฑ์กลุ่มใยอาหาร (Fiber) และกลุ่มพรีไบโอติก (Prebiotic) เพื่อเข้ามาเป็นอีกหนึ่งตัวช่วย ที่จะช่วยฟื้นฟูภาวะที่ดีของลำไส้และทำให้การขับถ่ายเป็นเรื่องง่าย กล่าวคือ ผลิตภัณฑ์กลุ่มใยอาหารและกลุ่มพรีไบโอติกช่วยลดอาการท้องผูก โดยช่วยเพิ่มความอ่อนนุ่มให้อุจจาระ ทำให้ขับถ่ายได้ง่ายขึ้น

ข้อมูลจาก : หนังสือ ลำไส้ดีชีวียืนยาว เขียนโดย ดร.ไช่อิงเจี๋ย

ด้วยความปรารถนาดี
Interpharma Thailand

 

InuFOS