เมื่อก่อนเรามักมองจุลินทรีย์ในลำไส้ใหญ่ในแง่มุมของโรคร้าย บัดนี้เรากลับเห็นว่าจุลินทรีย์ในลำไส้เปรียบเสมือนอวัยวะจำเป็น วงการแพทย์เชื่อกันว่าประโยชน์ของ “แล็กติกแอซิดแบคทีเรีย” คือช่วยปรับกลไกของลำไส้ บัดนี้ทราบกันแล้วว่า ไม่เพียงปรับสภาพของลำไส้เท่านั้น มันยังมีผลในการต้านภูมิแพ้ แก้การอักเสบ ป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ และโรคมะเร็งด้วย

.

จุลินทรีย์ในลำไส้คืออะไร? มาจากไหน? และทำไมจึงมีจุลินทรีย์ชนิดดีกับไม่ดี? สมดุลของจุลินทรีย์สภาพในลำไส้คืออะไร? และอะไรคือการขาดสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้

.

เมื่อปี ค.ศ. 2005 ศาสตราจารย์เดวิด เรย์มอนด์ (David Raymond) แห่งมหาวิทยาลัยแสตนฟอร์ด สหรัฐอเมริกา ได้ตีพิมพ์บทความสำคัญในวารสาร Science เกี่ยวกับจุลินทรีย์ในลำไส้ บทความดังกล่าวเริ่มต้นด้วยประโยคแรกว่า “จุลินทรีย์ในลำไส้เป็นอวัยวะที่จำเป็น ของร่างกายมนุษย์ มันให้สารอาหาร ปรับ และควบคุมการเจริญเติบโตของเซลล์ในลำไส้ และชักนำการเจริญเติบโตของภูมิคุ้มกัน แต่ที่น่าตกใจคือพวกเรามีความรู้เกี่ยวกับมันน้อยมาก”

.

ถ้าเราถือว่าจุลินทรีย์ในลำไส้ คือ อวัยวะที่จำเป็น เราก็ควรดูแลจุลินทรีย์ชนิดดีของลำไส้ให้ดี เอาใจใส่มันทุกวัน และเสริมสารอาหารแก่จุลินทรีย์ชนิดดี หลีกเลี่ยงอาหารบูดเน่าหรือสารพิษเจือปน เพื่อให้ขณะที่ปากกินอาหารเลิศรส ลำไส้ก็ได้สุขภาพดีไปด้วย

.

ด้วยความปรารถนาดี

Interpharma Thailand