จุลินทรีย์ในลำไส้เป็น จุลินทรีย์ชนิดที่เคยชินกับสภาพแวดล้อมจากลำไส้ มันอยู่ไม่ได้ในสภาพแวดล้อมภายนอก ดังนั้นจุลินทรีย์ในลำไส้จึงถ่ายทอดจากคนสู่คนเป็นหลัก

ขณะที่ทารกอยู่ในครรภ์ ลำไส้จะอยู่ในสภาพเกือบไร้จุลินทรีย์ เมื่อทารกคลอดออกมาทางช่องคลอด จุลินทรีย์ในช่องคลอดก็จะเข้าสู่ท้องของทารก เมื่อคลอดแล้ว คนที่ทารกสัมผัส การดื่มนม เสื้อผ้าที่สวมใส่ หรือแม้แต่อากาศที่หายใจ ล้วนนำจุลินทรีย์ข้าสู่ตัวทารก เชื่อหรือไม่ว่า หลังจากทารกเกิดได้ 2 ชั่วโมง จะมีจุลินทรีย์เกิดขึ้น 10,000 ล้านตัว อีก 1 สัปดาห์จะเพิ่มเป็น 100 ล้านล้านตัว และจุลินทรีย์ในลำไส้จะอยู่รวมกับเราตลอดอายุขัย ช่วยให้เราต้านทานเชื้อโรคได้ และอำนวยวิตามินที่ล้ำค่าแก่เรา

ดังนั้นจุลินทรีย์ในลำไส้มาจากไหน? ในระยะแรกเริ่มจุลินทรีย์มาจากแม่มากที่สุด ดังนั้นเราจึงรณรงค์ให้แม่ดูแลสุขภาพลำไส้ให้ดี เมื่อครรภ์แก่มักมีอาการท้องผูก โปรดกินแล็กติกแอซิดแบคทีเรียให้มาก พยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้ท้องผูก อย่าให้ลูกของคุณแพ้ตั้งแต่อยู่ในมุ้ง

ด้วยความปรารถนาดี
Interpharma Thailand